Applying for a post-PhD job

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
Gevorderde kennis van het Engels. Wie twijfelt aan zijn voorkennis Engels, dient vooraf een tekst in op basis waarvan het UCT het gepaste niveau bepaalt.

Doelstelling:
Na deze workshop zijn de deelnemers in staat om een uitgebreide en complexe sollicitatieprocedure te doorlopen.

Inhoud:
Deze training biedt een grondige voorbereiding op de sollicitatieprocedure in al zijn aspecten. De cursus start met een analyse van jobadvertenties met daaraan gekoppeld een zelfinschatting om gericht en efficiënt te solliciteren. Daarna worden sollicitatiebrieven en cv’s van de deelnemers grondig onder de loep genomen: de deelnemers bespreken welke brieven aantrekkelijk zijn voor een werkgever en komen zo tot criteria van efficiënte brieven en cv’s. Het laatste onderdeel behandelt een geslaagd sollicitatiegesprek: de uitgebreide voorbereiding (kennismaken met het bedrijf en de gesprekspartners); de overtuigingskracht op het gesprek zelf (kleding, lichaamstaal, zichzelf voorstellen, gangbare (ook lastige) sollicitatievragen, zelf vragen stellen, onderhandelen over loon) en de follow-up. Voor elk onderdeel wordt voldoende tijd gemaakt om in te gaan op persoonlijke werkpunten van de individuele deelnemers. De inhoud van de cursus wordt aangepast aan het doelpubliek, in casu doctorandi. Het cursusmateriaal werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek naar sollicitatieprocedures.

Administratief

Cursusafkorting : AFPJ

Programma: VTO

Prijzen

Prijs op aanvraag bij

Nuttige info

Mededeling:
Doctorandi die zijn aangesloten bij de Doctoral Schools kunnen enkel inschrijven via de Doctoral Schools Ondersteuningscel ().

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

CEF: [---]

Aantal lesuren : 6

Uren per week : 2x3/3x2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: -Doctoral Schools UGent