Lecturing skills in English

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: ASO eindtermen Engels

Doelstelling: Doorheen acht interactieve sessies streeft deze cursus ernaar om een lagere drempel voor en een grotere vloeiendheid van het doceren in het Engels te creëren. Via authentiek materiaal krijgen de docenten meer voeling met de do's en don'ts van verschillende facetten van het lesgeven, waaronder structureren van de materie, omgaan met vragen, formuleren van definities, … Daarnaast streeft de cursus ook naar een praktische opfrissing van de Engelse grammatica en een uitbreiding van de woordenschat.

Inhoud: Elke sessie bestaat uit twee luiken: een blik op de vaardigheid van het doceren en een taalkundig deel. De cursisten krijgen via authentiek materiaal inzicht in de vaardigheid van het doceren in het Engels en kunnen daarmee aan de slag om zelf een korte les te geven, die door de groep besproken wordt. Op die manier worden algemene lijnen belicht, maar komen ook persoonlijke pijnpunten aan bod. Daarnaast worden grammatica en academische woordenschat behandeld in functie van communicatieve doelstellingen en ingeoefend met verschillende soorten spreekoefeningen.

Begintest: Neen

Administratief

Cursusafkorting : ENDO
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Gratis voor leden van de doelgroep (zie rubriek Overzicht)

Nuttige info

Mededeling: De cursus is gratis en staat open voor professoren en doctor-assistenten/doctor-wetenschappelijk medewerkers. Cursisten die hun inschrijving na het starten van de reeks annuleren of minder dan de helft van de lessen bijwonen, betalen zelf (of hun vakgroep) de deelnamekosten (210€ pp). Deelnameattesten worden pas uitgereikt na deelname aan minstens de helft van de lessen.

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Overzicht

Aantal lesuren : 16

Periode: 2e sem.

Uren per week : 1 x 2

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: professoren en doctor - assistenten / doctor - wetensch. medew. van de UGent