Praktisch Engels 5

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:
U hebt een gevorderde kennis van het Engels:

  • U kan deelnemen aan een vlot en spontaan gesprek, en wel op zo'n manier dat een normale interactie met moedertaalsprekers vlot mogelijk is.
  • U kan - binnen een vertrouwde context - actief deelnemen aan een discussie en u kan hierbij uw standpunten verdedigen.
  • U twijfelt wel nog over het correcte gebruik van present perfect en simple past.
  • Uw woordenschat is meer dan behoorlijk maar u zou die graag verrijken.
  • U dient een korte zelftest te maken die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en u doorverwijst naar Practical English niveau 5 of Advanced Practical English. In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: de lessen gaan enkel uit van authentieke luisterfragmenten.
  • Spreekvaardigheid: u leert zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder nadrukkelijk naar uw woorden te moeten zoeken.
  • Leesvaardigheid: de lessen gaan enkel uit van authentieke teksten. Op deze manier komt u in contact met teksten zoals u die ook in uw werk- of studiesfeer zal moeten verwerken.
  • Specifieke grammaticale items: modal verbs, tenses, gerunds en infinitives.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting: PE5
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Eastwood J. (2006): Oxford Practice Grammar Intermediate With Key and CD-ROM Pack, Oxford: OUP
- The New Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge: Cambridge UP

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B2
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen