Praktisch Engels 4

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • U beschikt reeds over een degelijke basiskennis van het Engels (niveau secundair onderwijs), maar u wil deze kennis nog verbeteren.
  • U hebt nood aan een goede beheersing van het Engels (voor het werk, voor de studies, ...) en u wil daarbij ook complexere geschreven of gesproken communicatie kunnen voeren (bijvoorbeeld nuances uitdrukken).
  • U dient een korte zelftest te maken die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en u doorverwijst naar Practical English niveau 2, 3 of 4.
    In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: u wordt enkel geconfronteerd met authentiek materiaal. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de regionale varianten van het Engels (bv: Brits Engels vs Amerikaans Engels).
  • Spreekvaardigheid: het verbeteren van de spreekvaardigheid is een belangrijke doelstelling van deze cursus. Om alle deelnemers de kans te geven te spreken, wordt er onder andere gewerkt aan de hand van rollenspellen, klasdiscussies en individuele spreekopdrachten.
  • Leesvaardigheid: de lessen brengen u in contact met authentieke teksten zoals u die ook in uw privé-, werk- of studiesfeer zal moeten verwerken.
  • Schrijfvaardigheid: praktische schrijfopdrachten geven u de kans om grammaticale items en structuren zo realistisch mogelijk in te oefenen. Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan het herkennen en kunnen hanteren van verschillende schrijfstijlen (formeel vs informeel). De schrijfopdrachten sluiten waar het kan zo nauw mogelijk aan bij uw leef- en werkwereld, en bieden een uitgelezen kans tot individuele feedback.

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PE4
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Eastwood J. (2006): Oxford Practice Grammar Intermediate With Key and CD-ROM Pack, Oxford: OUP
- The New Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge: Cambridge UP

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B1+
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.] + [zomer]

Uren per week : 1 x 2 of 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen