Praktisch Engels 3

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

  • Voor Nederlandstaligen: Op school hebt u Engels geleerd, maar u hebt weinig kansen gekregen die kennis in de praktijk te brengen. U kan eenvoudige gesprekken voeren of korte tekstjes schrijven in het Engels, maar u bent niet zeker over de correctheid van uw taalgebruik.
  • Voor buitenlandse studenten: U beschikt over een goede basiskennis van de Engelse grammatica, maar hebt problemen met vlot en correct praten of schrijven in het Engels.
  • U dient een korte zelftest te maken die u toelaat een correcte inschatting van uw niveau te maken en u doorverwijst naar Practical English niveau 2, 3 of 4. In de eerste les wordt nagegaan of het resultaat van de online zelftest bevestigd wordt. Wie op dat moment wordt doorverwezen naar een ander niveau, kan in dit niveau enkel terecht indien daar nog voldoende plaatsen voor zijn.

Doelstelling: zie "Inhoud"

Inhoud:
Luistervaardigheid: aan de hand van gerichte luisteroefeningen met een gemiddelde moeilijkheidsgraad leert u "native speakers" beter begrijpen.
Spreekvaardigheid: u leert zich mondeling uit de slag trekken in alledaagse situaties. Aan de hand van gespreks- en discussieoefeningen wordt de nieuwe woordenschat en grammatica geactiveerd en ingeoefend. Ook aan uitspraak en intonatie wordt aandacht besteed.
Leesvaardigheid: u breidt uw basiswoordenschat en -grammatica verder uit aan de hand van leesteksten met een gemiddelde moeilijkheidsgraad.
Schrijfvaardigheid: via praktische oefeningen en relevante schrijfopdrachten oefent u de grammatica en woordenschat zo realistisch mogelijk in. Veel aandacht gaat daarbij naar het correct gebruik van de tijden van de werkwoorden (tenses).

Begintest: Zelftest

Administratief

Cursusafkorting : PE3
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Handboek: UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Eastwood J. (2006): Oxford Practice Grammar Intermediate With Key and CD-ROM Pack, Oxford: OUP
- The New Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge: Cambridge UP

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B1-
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.]

Uren per week : 1 x 2 of 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen