Praktisch Duits 3

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis:

U kent de basisgrammatica maar u voelt zich niet zeker genoeg om Duits actief te gebruiken. Indien u zich nog te onzeker voelt over uw basiskennis, dan raden wij onderaan deze cursuspagina enkele werken aan die u kunnen helpen zich voor te bereiden voor deze cursus.

Doelstelling:

Aan het eind van de cursus kan u vlotter Duits verstaan en voelt u zich zekerder om over alledaagse thema’s in het Duits te communiceren.

Inhoud:

  • Luistervaardigheid: aan de hand van authentiek audio- en videomateriaal leert u het gesproken Duits beter begrijpen. Op deze manier verwerft u ook inzicht in de Duitse gewoonten en cultuur. Op het einde van de cursus kan Duits begrijpen in contexten die voor u van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (bv. familie, werk).

  • Spreekvaardigheid: U krijgt heel vaak de kans om uw drempelvrees bij het spreken te overwinnen en leert communiceren over eenvoudige en alledaagse onderwerpen. Op deze manier kan u de basiswoordenschat actief inoefenen.

  • Leesvaardigheid: aan de hand van authentieke teksten leert u strategieën om (bijna) elke Duitstalige tekst te kunnen begrijpen.

  • Schrijfvaardigheid: de aangeleerde structuren worden concreet toegepast in het schrijven van korte, eenvoudige teksten (bv. een bedankingsbrief of een overzicht van uw voorbije weekend).

  • Specifieke grammaticale items: Harmonie der Nomengruppe (Adjektivdeklination), Gebrauch des Genitivs, Modalverben, das Präteritum, Zeitangaben, Konjunktionen (Wiederholung und Erweiterung), Steigerungsformen, Passiv.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : PD3
Let op! Dit is niet de cursuscode, die vindt u in het rooster bovenaan op deze pagina.

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:
Als u zich graag al een idee wil vormen van uw kennis van het Duits, kan u dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.

Handboek:
UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:

  • Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
  • Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
  • Langenscheidt Taschenwörterbuch Niederländisch-Deutsch, München: Langenscheidt-Verlag
  • Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie:
Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: B1

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk semester] + [zomer]

Uren per week : 1 x 2 or 2,5 (zomer: 5 x 3)

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen