Praktisch Duits 2

Rooster

Eerste semester schrijf in

Tweede semester schrijf in

Zomer schrijf in

(1) OT: datum oriëntatietest

(2) Waar? In deze kolom staat in welk lokaal of auditorium de cursus doorgaat. Gedetailleerde info vindt u in het onderdeel "Wegbeschrijving".

(*) Mededeling: Het UCT zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van cursussen zo snel mogelijk op de site weer te geven. Om technische redenen kan hierin echter enige vertraging optreden, waardoor een cursus te lang onterecht op "vrij" blijft staan. Gelieve deze kolom dan ook te beschouwen als een hulpmiddel en niet als een garantie dat de cursus nog effectief beschikbaar is.   Indien een cursus toch volzet zou zijn op het moment van uw inschrijving, zal u hier uiteraard zo snel mogelijk over ingelicht worden.

Inhoudelijke informatie

Vereiste voorkennis: U legt een begintest af: zo kan de lesgever informatie geven over de haalbaarheid van de cursus (niveau, progressie ... ). Voor studenten met een zeer goede kennis van het Nederlands is geen voorkennis vereist door de verwantschap van het Duits en het Nederlands. Voor cursisten met een beperkte kennis van het Nederlands is er wel voorkennis vereist.

Inhoud:

Luistervaardigheid: zowel de klasdialogen als de talenpractica bevatten vele geluidsfragmenten die u vertrouwd maken met het Duits

Spreekvaardigheid: conversatie en interactie staan centraal. Nieuwe grammaticale elementen worden in een communicatieve context aangeleerd én intensief ingeoefend. De nadruk ligt op het verwerven van alledaagse taalhandelingen (de weg vragen en uitleggen, zich voorstellen, iemand uitnodigen, …).

Leesvaardigheid: in dit eerste niveau worden eenvoudige alledaagse authentieke teksten gelezen. De teksten dienen als basis voor de verwerving van nieuwe structuren en woordenschat, maar geven ook aanleiding tot gesprekjes.

Schrijfvaardigheid: op het einde van de cursus kan u een kort, eenvoudig briefje schrijven. U kan dan ook formulieren met persoonlijke gegevens invullen.

Begintest: Ja

Administratief

Cursusafkorting : PD2

Programma: VTO

Prijzen

Prijscategorie: B

Nuttige info

Mededeling:

Als u zich graag al een idee wil vormen van uw kennis van het Duits, kan u dat bijvoorbeeld doen op Sprachtest.de.

Handboek:
UCT handboek. U krijgt dit handboek tijdens de les van uw docent.

Aanbevolen werken:
- Krijgsman, Arjan: Prisma Taalbeheersing Basisgrammatica Duits
- Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache, München: Langenscheidt-Verlag
- Langenscheidt Taschenwörterbuch Niederländisch-Deutsch, München: Langenscheidt-Verlag
- Lodder, H.G. (2004): Basisgrammatica Duits, Bussum: Coutinho

Aanbevolen werken - extra informatie: Wanneer u één of meer van deze boeken aankoopt bij Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent krijgt u 10% op de officiële prijs. Zeg bij aankoop dat u UCT-student bent.

Overzicht

ERK: A2

Aantal lesuren : 30

Periode: [elk sem.] + [zomer]

Uren per week : 1 x 2 of 2,5

Cursusboek verkrijgbaar bij: UCT

Voor wie?: Iedereen