Bachelor-en Masterproef suggesties Danny Praet

  • Onderwerpen over de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, van Heraclitus tot Cusanus
  • receptie van antieke en middeleeuwse filosofie bij Van Eyck (deugden, universaliën, Sibyllen,...)
  • onderwerpen die aanleunen bij de colleges "Teksten" 
    • filosofie en retoriek
    • Herakleitos door de eeuwen heen
    • Foucault en de antieke en christelijke histoire de la sexuallité, ...
  • Specifieke onderwerpen worden dan in onderling overleg bepaald worden