Webklas Wijsbegeerte

In de webklas 'Geschiedenis van de wijsbegeerte’ maak je aan de hand van videomateriaal kennis met de opleiding Wijsbegeerte. Het doel van de opleiding is bij te dragen tot het vormen van kritische, geëngageerde en breed denkende mensen die de nodige mondigheid ontwikkelen om de wereld en hun plaats daarin te durven denken, zeggen, en schrijven. De aandacht voor de geschiedenis is in deze opleiding essentieel: de geschiedenis verplicht tot het zich verhouden tot een denken dat anders is, in andere termen gesteld, op een ander tijdstip, een andere plaats, … maar dat toch ook altijd aantrekt door een minimale herkenbaarheid.

In deze webklas behandelen we volgende thema’s:

  • Week 1: Wat is dat, filosofie?
  • Week 2: Het begin van het Westerse denken: de onmisbare Plato (4de eeuw voor Christus).
  • Week 3: De opening van de moderne wijsbegeerte met Descartes (1596-1650): het subject aan de spits van alle denken.
  • Week 4: De Verlichting (1650-1800) met Kant (1724-1804): over de mondigheid van de mens - “sapere aude” (durf te weten).

Je volgt thuis de webklas en je werkt op individuele basis en op je eigen tempo aan de opdrachten. Elke week krijg je een nieuwe opdracht en feedback op de vorige opdracht. 

De webklassen voor dit academiejaar zijn afgelopen.