Webklas Taal- en letterkunde: twee talen

In de webklas Taal- en Letterkunde kun je kiezen uit een aantal modules. Deze keuze reflecteert de opleiding waarin je 2 talen kiest uit een aanbod van 9. Je kiest twee modules uit het aanbod van zeven, in twee van de vier weken waarin de webklas open staat. In de praktijk ben je dus twee weken aan de slag. Je volgt de webklas thuis en je werkt op individuele basis en op je eigen tempo aan de opdrachten. Elke week krijg je een nieuwe opdracht en feedback op de vorige opdracht.


In de module Literatuurwetenschap oefen je enkele basisbegrippen in uit de narratologische analyse. In de taalmodules Duits, Engels, Frans, Grieks, Latijn en Nederlands komen verschillende zaken aan bod. Bij de ene taal zal je een literaire tekst lezen en leren analyseren. Bij een andere taal zal je niveau van taalvaardigheid in een bepaalde grammaticale categorie worden getest. Het lesmateriaal wordt op gevarieerde wijze aangeboden, met teksten, ingelezen presentaties en filmpjes. 

Met een combinatie van twee modules krijg je een beeld van de verschillende pijlers (taalvaardigheid, letterkunde, taalkunde) waar onze opleiding taal- en letterkunde op stoelt. De webklas Taal- en letterkunde mag je niet beschouwen als een oriëntatietoets. Als je de webklas bv. moeilijk zou vinden en de opdrachten niet zo goed kunt uitvoeren, dan betekent dat nog niet dat je de opleiding niet zou aankunnen. In de lessen en oefeningen in onze opleiding wordt er dieper en ruimer ingegaan op de leerstof. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en extra begeleiding te krijgen. De webklas Taal- en Letterkunde is bedoeld om je een idee te geven over de lesinhouden in onze opleiding. Als de leerstof en opdrachten van deze webklas je kunnen boeien, en je wilt meer weten over deze talen, taalkunde en letterkunde, dan is Taal- en Letterkunde misschien de opleiding die je wil kiezen voor je universitaire studie.

De webklassen voor dit academiejaar zijn afgelopen.