Webklas Toegepaste taalkunde

In de webklas Toegepaste Taalkunde maak je op een interactieve manier kennis met een aantal vakken die in de opleiding aan bod komen. Je maakt, net zoals je zou doen als je beslist om Toegepaste Taalkunde te gaan studeren, een keuze uit 2 vreemde talen. Concreet kan je Duits, Engels of Frans met Italiaans, Russisch, Spaans, Turks, Duits, Engels of Frans combineren. Je volgt daarnaast de module Nederlands (vast onderdeel gedurende de hele opleiding) en het algemene vak toegepaste taalkunde. Je volgt thuis de webklas en je werkt op individuele basis en op je eigen tempo aan de opdrachten. Elke week krijg je een nieuwe opdracht en feedback op de vorige opdracht.

De webklassen voor dit academiejaar zijn afgelopen.