Bachelor in de archeologie

Voorstelling van de opleiding

De opleiding Archeologie vormt onderzoekers die de handelingen en het gedrag van de mens in het verleden bestuderen en reconstrueren. Ze doen dit door onderzoek van materiële en ecologische overblijfselen en in samenwerking met andere wetenschapsdisciplines.
De opleiding biedt een brede waaier van zwaartepunten aan: pre- en protohistorie, provinciaal-Romeinse en middeleeuwse archeologie, Griekse, Klassiek-Romeinse archeologie, archeologie van het Oude Nabije Oosten, Archeometrie en Fysische Antropologie.

Cursusmateriaal

 

Lesopnames

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Archeologie. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

 

Internationale ervaring

Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte krijgt iedereen de kans om tijdens zijn/haar studies naar het buitenland te gaan. Binnen alle opleidingen van de faculteit kan je in je derde bachelorjaar op uitwisseling vertrekken.

Lees meer

Alumni aan het woord

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.


Het is niet nodig om bepaalde vakken gevolgd te hebben in het secundair onderwijs. Inzet en een bijzondere interesse in het verleden is belangrijk.

 

Een basiskennis van vreemde talen is nodig: niet enkel in de lessen, maar ook tijdens zelfstudie en voor opdrachten zullen veel teksten in vreemde talen (Engels, Frans, Duits,…) gelezen en verwerkt moeten worden. Voor Mediterrane Archeologie kan de kennis van Latijn en Grieks of eventueel Spaans en Italiaans een voordeel zijn, maar is zeker geen vereiste. Een voorkennis wetenschappen kan nuttig zijn en vergemakkelijkt de leerstof voor sommige vakken).

 


De algemene vakken ‘Historisch overzicht van de wijsbegeerte’ en ‘Inleiding tot de wereldgeschiedenis’ zijn zeer lijvig, en kunnen dus zwaar zijn om te blokken. Hetzelfde geldt voor ‘Algemene inleiding tot de archeologie’. 


Je moet in staat zijn om grote hoeveelheden leerstof te assimileren, kritisch en logisch na te denken, verbanden te leggen en voldoende ruimtelijk inzicht hebben. 


In de bachelorjaren krijg je ex cathedra les, vooral in het eerste jaar. Na het eerste jaar krijg je in toenemende mate ook andere werkvormen aangereikt zoals practica, individuele oefeningen, stages, groepsdiscussies, eigen presentaties etc. Doorheen je studietraject zal je meer zelfstandig opdrachten moeten uitwerken en je werk plannen.


Zorg ervoor dat je de vakken bijhoudt en niet achteropraakt: het zijn grote pakken leerstof! Vooral in de eerste twee jaren moet je veel tijd besteden aan regelmatig studeren en herhalen van de lessen. Laat je niet vangen door de kalme beginmaanden: die moet je juist gebruiken om sterk te staan als de bloktijd begint. Goed plannen en niet uitstellen tot morgen wat je vandaag kan doen. 


Vanaf het tweede bachelorjaar zijn er verplichte archeologische veldwerkstages. Dit zijn praktische stages – opgraven, prospectie – die je kunt doen bij de vakgroep Archeologie of bij andere archeologische instellingen (in binnen- en buitenland). 

In het tweede en derde bachelorjaar volg je een stage van telkens 15 dagen. In tweede bachelor organiseert de opleiding in samenspraak met de opleiding Geografie daarbovenop een 5-daagse terreinweek, waar je met de meest gangbare meetinstrumenten leert werken. Je organiseert ook  samen met je medestudenten een buitenlandse groepsexcursie, waar je voor je medestudenten en begeleiders toelichting zal geven op verscheidene archeologische sites, musea, etc. In de master volg je nog eens 30 dagen stage, gespreid over een veldwerkstage en een onderzoeksstage. 

Praktijkervaring (d.m.v. stages en veldwerk) is dus heel belangrijk binnen de opleiding. In Vlaanderen is decretaal bepaald dat je voldoende terreinervaring nodig hebt om als archeoloog erkend te worden en een opgraving te leiden. 

Contact

Vind je niet alles wat je zoekt op deze pagina?

Kom langs op de bachelorbeurs op zaterdag 4 september in het Ufo of contacteer de opleiding via 

www.ugent.be/lw/archeologie