Stappenplan voor een geslaagd tweede semester

Stap 1: ga naar de feedback voor elk vak waarvoor je geen credit (= 10/20 of meer) hebt behaald.

Er wordt voor elk vak feedback voorzien op vastgelegde data en uren: feedbackmomenten per lesgever.  Vaak wordt ook nog extra info gegeven via het vak op Ufora. Feedback is een bespreking van en een toelichting bij je examen waarbij je wordt uitgelegd wat er fout is gegaan en hoe je dat de volgende keer kan verbeteren of bijsturen. Je leert hier echter niet alleen wat er is verkeerd gegaan, maar ook hoe de examens worden gecorrigeerd, hoe een goed antwoord er kan uitzien, welke onderdelen van het examen (de meerkeuzevragen, de open vragen, de oefeningen, …) wel goed zijn gegaan, … Zo kan je je slaagkans in de volgende examenperiode verhogen. Schrijf op wat je uit de feedback hebt geleerd, zodat je dat later nog eens kan nalezen. 

Stap 2: evalueer waar het fout is gegaan bij het studeren

Op de 'Infosite Faculteit Letteren en Wijsbegeerte' op Ufora vind je onder 'Inhoud' bij het onderdeel 'Monitoraat' de presentatie 'Studieplanning en -methode'. Bekijk daar de 5 stappen van een goede studiemethode op pagina 5,  slide 20 en schrijf bij elke stap op wat je anders of niet hebt gedaan. Beslis wat er zeker anders moet in het tweede semester. Als je deze evaluatie hebt gemaakt, kan een kort gesprek met je studiebegeleider jouw overblijvende problemen zeker oplossen. Je bent altijd welkom, na afspraak via de elektronische agenda van je studiebegeleider

Stap 3: maak een planning voor het tweede semester

Bekijk eerst hoe het tweede semester is opgebouwd aan de hand van de academische kalender.
Maak een week- en een semesterplanning: download je week- en semesterkalender onder 'Brochures'. Is een planning niets voor jou omdat het je toch nooit lukt om je daaraan te houden? Neem dan deel aan de workshop 'Timemanagement - Aanpak tweede semester' voor jouw opleiding:

  • Voor de studenten Geschiedenis, Archeologie, Kunstwetenschappen, Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte

- donderdag 11 februari van 14u tot 15u via Teams
- OF dinsdag 16 februari van 8u45 tot 9u45 via Teams

Om aan deze sessie te kunnen deelnemen, dien je op voorhand je lesrooster in te vullen in een weekplanner. Die moet je, liefst op papier, bij de hand hebben bij de start van de sessie.

  • voor de studenten Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde en Talen en culturen

- dinsdag 16 februari van 19u30 tot 20u30 via Teams

Om aan deze sessie te kunnen deelnemen, dien je op voorhand je lesrooster in te vullen in een weekplanner. Die moet je, liefst op papier, bij de hand hebben bij de start van de sessie.

Stap 4: individueel adviesgesprek bij je studiebegeleider.

Heb je overblijvende vragen? Lukt het niet om je aan je opgestelde planning te houden? Heb je geen idee waar het fout is gegaan in het eerste semester of weet je niet wat je kan verbeteren aan je manier van studeren? Maak een afspraak bij je studiebegeleider. Stel dat niet uit, want de 12 lesweken van het tweede semester zijn zo voorbij!

Stap 5: heb je specifieke problemen?

Heb je last van uitstelgedrag, faalangst, slaapproblemen, angsten of spreekangst? De afdeling Studieadvies van de UGent biedt specifieke workshops aan om je hierbij te helpen. Deze trainingen zijn gratis. Inschrijven kan vanaf 9 februari en is verplicht.

Heb je een leerstoornis of een functiebeperking of ben je chronisch ziek en heb je nog geen Bijzonder Statuut aangevraagd? Doe dit dan zo snel mogelijk (en ten laatste op 26 maart). Voor vragen over het Bijzonder Statuut kan je contact opnemen met Evelien Halewyck van het Aanspreekpunt Student en functiebeperking.

Heb je nood aan taaladvies of wil je een afspraak maken bij een studentenarts of psycholoog? Bekijk dan het aanbod op de ‘Wel-in-je-vel’-pagina


Tot slot: twijfel je na de feedback of je je huidige opleiding wel wil voortzetten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je studiebegeleider om dit te bespreken en met de trajectbegeleider van de opleiding waarnaar je misschien wil overstappen om te weten te komen voor welke vakken je daar nog kan inschrijven. Omwille van leerkrediet en studievoortgangsbeleid (Onderwijs- en examenreglement 2020-2021, artikel 24) is het niet zinvol om een nu al besliste overstap uit te stellen naar volgend academiejaar.

Veel succes en altijd welkom!

An Vierstraete, Milena De Wael, Klaar Vanopstal en Nele Debaene
Studiebegeleiders eerstejaars