Curriculum samenstellen - programma(wijzigingen)

Curriculum samenstellen

Aanvullende informatie (o.a. programma, programmawijzigingen en overgangsmaatregelen)

Educatieve master

Vanaf academiejaar 2019-2020 gaat de tweejarige Educatieve Master van start. Deze vervangt de huidige lerarenopleiding en zal dus gevolgd moeten worden door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.

In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 SP van de component leraarschap uit de educatieve Master als keuzepakket in de voorafgaande Bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks instromen in de educatieve Masteropleiding.