Lesroosters

De lesroosters zullen ten laatste beschikbaar zijn op 15 juli 2021. Je zal ze vanaf dan kunnen raadplegen via de Studiekiezer. Kies links academiejaar 2021-2022 en klik op je opleiding. Je vindt het lesrooster onder het tabblad ‘programma’. Het lesrooster zal, van zodra het afgewerkt is, naast ‘afdruk programma’ verschijnen. Het lesrooster van het tweede semester kan wel nog wijzigen.

Na inschrijving voor het academiejaar 2021-22 kan je via centauro.ugent.be jouw persoonlijke lesrooster raadplegen. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’. Van zodra de lessenroosters klaar zijn zullen ze voor jou beschikbaar gesteld worden.

  • Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' (ModelTraject1) kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort.
  • Voor vakken met meerdere lesmomenten of lokalen, verwijzen we naar de infobrochures of naar Ufora. Daar kan je zien hoe het vak precies wordt georganiseerd (modules, oefeningen, groepjes etc.).

Legende lokalen

De lokalen/locaties worden als volgt aangeduid: CAMPUS – straat/gebouw - lokaal/auditorium.

Voorbeelden:

'BOEK Blandijn LES 100.035' betekent: Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, leslokaal 100.035.

'MERC Gebouw A AUD A0.08' betekent: Campus Mercator, Abdisstraat 1, auditorium 0.08

 

 

  • Blandijn = Blandijnberg 2
  • PlaRoz = Gebouw met ingangen in Rozier 44 en Jozef Plateaustraat 22
  • Gebouw A (op campus Mercator) = Abdisstraat 1
  • Gebouw B ( op campus Mercator) = Groot-Brittanniëlaan 45

 

  • AUD = Auditorium
  • LES = Leslokaal