Geattesteerde afwezigheid

  • Laad bij ziekte, ongeval of overmacht onmiddellijk en niet later dan drie werkdagen na het betrokken examen een (medisch) attest op in de online tool ABSENT.
  • De titularis kan voor de aanvang van het inhaalexamen nagaan of er in de ABSENT-applicatie een geldig (medisch) attest werd ingediend
  • Contacteer onmiddellijk de verantwoordelijk lesgever om binnen de reguliere examenperiode een inhaalmoment af te spreken.
    Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald.