Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) vergadert maandelijks over aangelegenheden i.v.m. de kwaliteitsbewaking in het onderwijs en geeft in een aantal dossiers advies alvorens deze naar de faculteitsraad worden doorgestuurd. Voorbeelden hiervan zijn: programmawijzigingen, de aanstelling van lesgevers voor het volgende academiejaar, de wijziging van lesgevers in een lopend academiejaar, de organisatie van permanente vormingen. Verder is de CKO betrokken bij een aantal belangrijke dossiers zoals de visitaties, de tweejarige master en de studentenevaluaties.

De FDO-beleidsmedewerkers onderwijskwaliteitszorg zorgen voor de voorbereiding en ondersteuning van deze commissie.

Voorzitter: Kristoffel Demoen (onderwijsdirecteur)