Ethisch advies - aanvraag

Hoe vraag je een ethisch advies aan? 

-      het eigenlijke onderzoeksinstrument (bv. de vragenlijst, de interviewleidraad, …)

-      de informatiebrief voor potentiële deelnemers (sjabloon/voorbeeld)

-      het formulier voor de geïnformeerde toestemming (sjabloon)

-      de eventuele goedkeuring door een andere ethische commissie

-      het ingediende Data Management Plan (meer info)

 • Handteken het aanvraagformulier en stuur alle documenten elektronisch naar

Wanneer heb je een ethisch advies nodig?

Als er twijfels bestaan over de ethische aanvaardbaarheid van het onderzoek moet je een advies vragen aan de facultaire ethische commissie. Dit is het geval als ...

 • er met kwetsbare groepen wordt gewerkt *
 • er gevoelige info wordt gevraagd *
 • er persoonsgebonden informatie wordt gevraagd en/of verwerkt *
 • er audio en/of video-opnames worden gemaakt *
 • er medische experimenten op mensen worden gedaan *

 • er wordt gewerkt met proefdieren

 • er militaire of terroristische toepassingen mogelijk zijn

 • of (in alle andere gevallen) wanneer de financier (of een uitgever) een ethisch advies verwacht

In de gevallen aangeduid met * zal je in de regel moeten werken met een geïnformeerde toestemming / informed consent (meer info)

Ethisch advies voor masterproeven?

Masterproefstudenten moeten in de regel geen goedkeuring vragen aan de facultaire Ethische Commissie. De studenten (en hun promotoren) moeten bij empirisch onderzoek in het kader van hun masterproef wel onderstaande richtlijnen volgen:

 • Studenten werken voor hun masterproefonderzoek niet met kwetsbare personen (bv. dementerenden, jongeren met autisme, vluchtelingen). Zij kunnen deze wel mee volgen, samen met een onderzoeker/behandelaar, maar mogen zelf geen acties stellen
 • Minderjarigen behoren tot de categorie van kwetsbare personen en zijn dus in principe uitgesloten voor masterproefonderzoek. Een uitzondering hierop vormen de pedagogigsche projecten, zoals in het kader van een educatieve master, op voorwaarde dat in een degelijke omkadering wordt voorzien (bv. door de leerkracht op school, door de stagebegeleider, enz.)
 • Studenten doen voor hun masterproef geen onderzoek waarbij ze mensen (mondeling of schriftelijk) bevragen over gevoelige thema’s (bv. misbruik, verslaving, …) en/of onderwerpen die psychologische of emotionele gevolgen kunnen hebben (bv. interviews over seksueel geweld)

Masterproefstudenten kunnen ook worden ingeschakeld in een breder lopend of nieuw onderzoek. In dat geval is de promotor verantwoordelijk voor de eventuele aanvraag van een ethisch advies en voor de correcte omkadering van de masterproefstudent. Masterproefstudenten mogen nooit op zelfstandige wijze werken met kwetsbare personen of bevragingen doen over gevoelige thema’s.

Voor onderzoek dat de bovenstaande regels in acht neemt, moeten de masterproefstudenten ook:

 • correcte, volledige en toegankelijke informatie verstrekken aan alle betrokkenen (bv. leerkrachten, leerlingen, ouders van leerlingen, …)
 • een geïnformeerde toestemming ('informed consent') vragen aan de betrokkenen (bij minderjarigen ook de toestemming van hun ouders/voogden). Let op: deze 'informed consent' moet volledig zijn wat de GDPR-wetgeving (bescherming van persoonsgegevens) betreft en wat het onderzoek zelf betreft.