Kwaliteitscel Onderwijs

De Kwaliteitscel Onderwijs (KCO) is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van het geboden onderwijs en staat onder leiding van de onderwijsdirecteur.

De KCO staat o.a. in voor:

  • kwaliteitsbewaking onderwijs
  • het proactief formuleren van kwaliteitsbevorderende maatregelen 
  • het voorbereiden van de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) 
  • de organisatie, analyse en eindbeoordeling van de onderwijsevaluatie door studenten

De CKO vergadert maandelijks over aangelegenheden i.v.m. de kwaliteitsbewaking in het onderwijs en geeft in een aantal dossiers advies alvorens deze naar de faculteitsraad worden doorgestuurd. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijsaanbod, programmawijzigingen, de aanstelling en wijziging van lesgevers, de organisatie van permanente vormingen. Verder is de CKO betrokken bij dossiers zoals de visitaties, de tweejarige master en de studentenevaluaties.

Contact

Blandijnberg 2
lokaal 100.052

Medewerkers 

Veerle Rotsaert

+32 9 264 40 13

Veronique Christophe

+32 9 264 40 78