Selectieprocedure

Hieronder vind je het antwoord op de meest gestelde vragen in verband met onze selectieprocedure.

Niet gevonden wat je zoekt? Contacteer programmacoördinator dr. Ilse De Vos op think.talk@ugent.be.

Wie maakt de selectie?

Elke onderwijsdirecteur selecteert voor haar / zijn faculteit een gelijk aantal studenten:

Hoeveel studenten worden jaarlijks geselecteerd?

Het precieze aantal studenten dat per faculteit geselecteerd wordt, verschilt van jaar tot jaar.

In academiejaar 2020-2021 lieten we vier studenten per faculteit toe.

Wat zijn de selectiecriteria?

De selectie wordt gemaakt op basis van

 • je studieresultaten in het voorafgaande academiejaar 
 • je motivatiebrief

Je wordt niet afgestraft voor een moeilijke start. In tegendeel. Heb je je nadien herpakt, dan toont dit dat je een doorzetter bent. 

Omdat we streven naar een zo heterogeen mogelijke groep, zorgen we ook voor

 • een evenwicht tussen de genders
 • een redelijke spreiding over verschillende opleidingen binnen één faculteit
 • een faire vertegenwoordiging van studenten die een schakel- of voorbereidingsjaar achter de rug hebben

Hoeveel kans maak ik?

Hoeveel kans je maakt om geselecteerd te worden, hangt vooral af van 

 • het aantal studenten dat zich aanmeldt 
 • het aantal studenten dat we beslissen toe te laten 

In academiejaar 2020-2021 waren er 93 kandidaten voor in totaal 20 plaatsen.

Heb je de Quetelet colleges al gevolgd, dan verkleint dit jouw kans om geselecteerd te worden. Plaatsen gaan immers prioritair naar studenten die nog geen honoursprogramma volgden. Uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.

Ook ons streven naar een heterogene groep kan een impact hebben op je kansen. Hoe meer sterke kandidaten zich uit jouw studierichting melden, hoe lastiger het in principe wordt om geselecteerd te worden. In de praktijk melden zich (gelukkig) ongeveer even veel studenten per studierichting.

Hoe meld ik mij aan?

Uiterlijk op 13 september 2021 bezorg je ons via het online aanmeldingsfomulier volgende gegevens:

 • naam
 • familienaam
 • e-mail adres
 • faculteit
 • studiejaar + studierichting in het academiejaar dat voorafgaat aan het academiejaar waarin je aan Think & Talk wenst deel te nemen
  (bijvoorbeeld Ba3 Taal- en Letterkunde: Duits-Grieks of Ma1 Klinische Orthopedagogiek & Disability Studies)
 • studentennummer
 • of je wel / niet de Quetelet colleges gevolgd hebt

 Via dit formulier bezorg je ons ook je motivatiebrief (PDF) waarin je ons vertelt waarom jij de uitgelezen kandidaat bent voor Think & Talk.

Hoe schrijf ik een goede motivatiebrief?

Je motivatiebrief is minstens even belangrijk als je studieresultaten. Besteed er dus voldoende aandacht aan.

Hieronder enkele tips:

 • ga voor kort (max één A4) maar krachtig;
 • maak het persoonlijk en concreet;
 • vertel ons wat Think&Talk voor jou kan betekenen én omgekeerd;
 • toon ons dat je weet wat ons programma inhoudt;
 • overtuig ons dat je de extracurriculaire inspanning aankan.

Wanneer weet ik of ik geselecteerd werd?

Zo snel mogelijk nadat de resultaten van de tweede zittijd bekendgemaakt zijn, contacteren we je op je UGent e-mail adres. 

Ook als je niet geselecteerd werd, mag je van ons een e-mail verwachten.