Opzet en werklast

Je beschouwt dit honoursprogramma best als een extra vak dat je er in het tweede semester moet (kunnen) bijnemen.

 • Werk je actief mee doorheen het volledige semester, dan resulteert dit in een "pass" op je puntenlijst.
 • Doe je dit niet of haak je vroegtijdig af, dan krijg je een "fail". Dit beïnvloedt op geen enkele manier je totaalscore. 

In teams van vijf studenten (één student per deelnemende faculteit) werk je samen met twee of drie experten uit verschillende disciplines een volledig semester intensief rond één bepaald thema.

Deze thema’s wisselen jaarlijks, van Asiel en migratie tot Zelfrijdende auto’s. Bij het begin van het semester geef je aan welk thema jouw voorkeur wegdraagt. We houden hier rekening mee bij het samenstellen van de teams.

Het programma valt uiteen in twee delen. Vóór het paasreces ligt de focus op reflecteren en debatteren, na het paasreces op creëren.

Reflecteren en debatteren

"Geen zorgen als je soms ietwat bang bent om te spreken. Dat gevoel overvalt ook mij regelmatig, maar dit wordt zeer goed opgevangen." (Emma Brijs)
 • We trappen het semester af met een inspirerende openingslezing.
 • In een workshop van De Redenaar leer je vervolgens niet alleen hoe je zelf debatteert, maar ook hoe je een debat organiseert én modereert. Verschillende formats komen hierbij aan bod. 
 • Dan volgen de eigenlijke debatavonden.
 • Jij en je teamgenoten bereiden in nauwe samenwerking met de experten é´én zo'n debatavond tot in de puntjes voor, niet alleen inhoudelijk maar ook praktisch.
 • Je neemt actief deel aan alle andere debatavonden.
 • Veruit het meeste tijd investeer je zonder twijfel in je eigen debat. Maar, ook de andere debatten moeten grondig voorbereid worden. Dit doe je aan de hand van literatuurlijsten opgesteld door de experten. Deze lijsten bevatten zowel wetenschappelijke artikels als meer populariserende stukken.

Creëren

"Het programma biedt een laagdrempelige interactie aan tussen studenten en experten. Beide kanten kunnen hierbij van elkaar leren." (Michaël Verdonck, expert team Artificiële Intelligentie)
 • Na het paasreces ontwikkel je samen met je teamgenoten een duurzaam product naar keuze in lijn met jullie debatavond.
 • Je bepaalt vooraf duidelijk wat je wil bereiken en bij welke doelgroep.
 • Je zorgt ervoor dat al jullie inspanningen ook na Think & Talk renderen. Ontwikkel je een reeks posters die leraren handvatten geeft over hoe op een positieve manier om te gaan met meertaligheid op school, dan ga je die posters desnoods eigenhandig in de lerarenkamers ophangen. Maak je een padlet voor leerlingen over Artificiële Intelligentie, dan mobiliseer je leraren om er effectief mee aan de slag te gaan en deel je je werk achteraf ook op een leermiddelennetwerk.
 • Je kan hiervoor rekenen op de input van de experten, maar je neemt wel degelijk de touwtjes zelf in handen. 
 • We sluiten het programma plechtig af met een toonmoment waarop jij en je team jullie werk presenteren aan een groep genodigden, onder wie alle experten.
 • Een jury bestaande uit de onderwijsdirecteurs van de vijf betrokken faculteiten beoordelen die avond je volledige Think & Talk parcours. 

Praktisch

In academiejaar 2020-2021 wisselden we zes lange on campus bijeenkomsten af met drie korte Zoomsessies

 • De on campus bijeenkomsten vonden plaats in het GUM en in de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte, telkens op woensdagavond van 19u00 tot 22u00. 
 • Ook de Zoomsessies vonden plaats op woensdagavond, van 19u00 tot 20u00.
 • Daarnaast spraken de teams meerdere keren online af met hun experten.

Wat academiejaar 2021-2022 precies zal brengen, is nog even koffiedik kijken.

 • Voor de openingslezing, de debatavonden alsook het toonmoment gaan we sowieso voor on campus bijeenkomsten.
 • Alle nodige informatie - niet alleen praktisch, maar ook inhoudelijk - wordt via een (gesloten) Uforacursus tijdig gedeeld met de geselecteerde studenten.