Bibliotheekinstructie en rondleidingen

Voor studenten zijn er 2 types bibliotheekinstructiesessies beschikbaar:

  • algemene sessie: reglement (lenen, verlengen…), de catalogus, algemene informatie over de collecties (boeken, tijdschriften, databanken...), full-text opvragen via SFX of IBL, ...
  • specifieke sessie: informatie over een specifieke collecties (inhoud, zwaartepunten, systematiek), boeken/tijdschriften/databanken, werking digitale collectie UGent, zoektermen formuleren, informatie beoordelen

Deze sessies worden enkel georganiseerd op aanvraag van docenten.

Voor alle collecties in de Faculteitsbibliotheek LW worden er rondleidingen aangeboden specifiek voor nieuwe docenten en onderzoekers.  Deze rondleidingen, speciaal op maat gemaakt per collectie, hebben tot doel de deelnemers snel vertrouwd te maken met de locatie, de werking van de bibiotheek en de plaatsing van de werken. Ook de digitale collectie relevant voor een specifiek vakgebied kan op vraag grondig worden toegelicht. Deze rondleidingen zijn zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar.

Scholen kunnen een bibliotheekinstructie voor de laatste graad aanvragen in het kader van de 'wetenschappelijke vaardigheden'. Hierbij wordt algemene informatie gegeven over de bibliotheek en zijn werking, maar ook "informatievaardigheden op maat" zijn mogelijk. Zo kunnen scholieren een eerste oefening op sneeuwbalzoeken doen (incl. het fysiek terugvinden van de boeken in de bibliotheek) of leren hoe ze hun zoekvraag via Google Scholar kunnen stellen.

Contact

instructie.lwbib@ugent.be

09 331 33 88