Datamanagement


De faculteitsbibliotheek en de LW Data Steward, Thomas Van de Velde, willen hierbij de nodige ondersteuning bieden:

    • Informatie over het hoe, wat en waarom van datamanagement vind je op de pagina's van het centrale data steward team.
    • Het facultaire intranet geeft een overzicht van alle vormingen en begeleiding inzake RDM.
    • In samenwerking met de faculteit werd een Toolbox ontwikkeld met een stappenplan en zeer concrete tips om aan goed datamanagement te doen doorheen de verschillende fases van je onderzoeksproject.
    • Heb je nog vragen bij de aanvraag van een onderzoeksproject of bij het schrijven van een datamanagementplan (DMP)? Contacteer Thomas via rdm.support@ugent.be of spreek hem gewoon aan via MS Teams (thomas.vandevelde). Tijdens het academiejaar kun je elke eerste dinsdagnamiddag van de maand ook terecht in Library Lab Magnel voor RDM-advies van Thomas.