Hernummeringstraject naar LCC

In het najaar van 2021 startte de Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte met een traject om de volledige collectie in open opstelling te hernummeren naar de Library of Congress Classification (kortweg LCC).

Dit is het plaatsingssysteem van de Library of Congress, de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten, en wordt in bibliotheken wereldwijd gebruikt. De boeken staan door de indeling in LCC-codes op onderwerp bij elkaar. Als je een publicatie vindt, springen in de buurt misschien andere relevante werken over hetzelfde onderwerp in het oog.

Over dit traject schreef bibliotheekcollega Veronique Despodt een artikel in META.