Programma alumnidag 2022

10.00 - 11.00 uur

De lezing en de workshops verlopen parallel. Je kan kiezen voor de lezing of een van de workshops.

Lezing Nederlandse Taalkunde: Het Nederlands heeft geen toekomst in Vlaanderen!?

Johan De Caluwé & Anne-Sophie Gyselen
Rozier 44, auditorium O

In deze lezing vragen we ons af of het Nederlands over 50 jaar nog gesproken wordt in Vlaanderen en als dat zo zou zijn, hoe dat Nederlands er dan uit zal zien. We buigen ons onder andere over de ontwikkeling en emancipatie van tussentaal in Vlaanderen, de stevige invloed van het Engels en de impact van nieuwe media. Reist u mee naar de toekomst?

Workshop: De handgeschreven wereld bewaard en onderzocht

Youri Desplenter & Veerle Uyttersprot
Handschriftenzaal Boekentoren

De universiteitsbibliotheek heeft een rijke manuscriptencollectie. In deze workshop belichten we hoe middeleeuwse literatuur functioneerde en hoe ze daardoor van een heel andere aard is dan de gedrukte literatuur. We gaan ook in op de manier waarop deze verzameling tot stand kwam en laten enkele topstukken zien. 

Workshop: Burgerwetenschap en taaltechnologie: empathische chatbots en persoonlijkheidsanalyse

Sofie Labat, Els Lefever & Véronique Hoste
Rozier  44, lokaal 1.3

Deze workshop licht een tipje van de sluier op over de rol van taaltechnologie in het Vlaamse AI- programma en burgerwetenschap voor persoonlijkheidsanalyse. We stellen jullie ook voor aan onze Furhat robot, die we inzetten voor het experimenteren met empathische chatbots.

Workshop: Het lezen van 'hermetische' poëzie: een gedicht van Hans Faverey

Maxime van Steen
Rozier 44, lokaal 1.2

Poëzie, en zeker hermetische poëzie, wordt door veel lezers 'ontoegankelijk' genoemd. Het interpreteren van dergelijke teksten is volgens hen te moeilijk, omdat ze er geen betekenis in kunnen ontdekken. Andere lezers beweren dan net het tegenovergestelde: een hermetisch gedicht is zo vaag dat het alles kan betekenen. In deze workshop zullen we samen ontdekken dat die conclusie te gemakkelijk is. Hoewel de betekenis van sommige gedichten versleuteld is en bijgevolg moeilijker te achterhalen, zitten er in het gedicht sleutels vervat die richting geven aan de interpretatie van de tekst. Dit ontdekken we aan de hand van een gedicht van de Surinaams-Nederlandse dichter Hans Faverey.

Workshop: Initiatie tot de Vlaamse gebarentaal

Mieke Van Herreweghe & Beatrijs Wille
Rozier 44, lokaal 2.1

Mieke Van Herreweghe zal de opbouw en realisatie van het Corpus Vlaamse Gebarentaal uiteenzetten. Daarna krijg je een demonstratie van het corpus en haar mogelijkheden. Daarna zal dr. Wille haar onderzoek rond taalontwikkeling bij dove kinderen toelichten en met je in gesprek gaan hierover.

11.00 - 12.00 uur

De lezing en de workshops verlopen parallel. Je kan kiezen voor de lezing of een van de workshops.

Lezing Nederlandse Letterkunde: Rebellie in de Gentse letteren: Op het scherpst van de zine - kritische poëzie en zinecultuur in het Gent van nu

Ruben Vanden Berghe en Sven Van den Bossche
Rozier 44, auditorium O

Het rebelse karakter van de Gentenaren is door de eeuwen vaak een thema, aanjager of inspiratiebron in literatuur geweest. Ook in het hedendaagse Gent stellen auteurs actuele problematieken aan de kaak via de vorm en inhoud van hun teksten. Ruben Vanden Berghe en Sven Van den Bossche belichten in deze lezing het kruispunt van kritische poëzie en Gentse zines (kort voor magazines), met het DIY-label MARKTCORRUPTIE van dichters Dominique De Groen en Arno Van Vlierberghe als uitgelezen casus. Deze lezing kadert in het project ‘Rebellie in de Gentse letteren – van middeleeuwen tot heden’ van de afdeling Nederlandse letterkunde.

Workshop: De Nederlandse vertaling van The Hill We Climb van Amanda Gorman

Bram Lambrecht
Rozier 44, lokaal 1.3

In februari 2021 ontstond er in de Lage Landen een polemiek over wie The Hill We Climb van Amanda Gorman naar het Nederlands mocht vertalen. Die discussie vormt het vertrekpunt van deze workshop, waarin we eerst bekijken wat de polemiek ons leert over hedendaagse visies op vertalen. Vervolgens leggen we Gormans gedicht naast de Nederlandse vertaling en onderzoeken we de keuzes die vertaalster Zaïre Krieger heeft gemaakt. We sluiten af met een discussie over de plaats van vertalingen in de Nederlandstalige literatuur.

Workshop: Leer werken met de belangrijkste databanken en websites over dialect in Vlaanderen

Roxane Vandenberghe, Lien Hellebaut & Veronique De Tier
Rozier  44, lokaal 1.2

Heb je altijd al willen weten waar ze het dialectwoord blaffetuur echt gebruiken of hoe ze in Haaltert het woord spuwen uitspreken? Dan zit je in deze workshop goed. Je maakt kennis met de dialectologie aan de UGent en leert vooral werken met de belangrijkste digitale databanken en websites voor de dialecten in Vlaanderen. De databanken vormen het sluitstuk van bijna 100 jaar traditioneel dialectonderzoek aan de vakgroep Nederlandse Taalkunde, waarin opeenvolgende professoren dialectologie miljoenen klanken, woorden en constructies verzameld en verwerkt hebben.

Workshop: De boekenkast van Suse Esberg

Jürgen Pieters
Faculteitsbibliotheek, Rozier 44

Jürgen Pieters vertelt het verhaal van de boeken van Suse Esberg, een Duits-joodse vrouw uit Wolfenbüttel. Haar zoon Joachim Esberg was student Germaanse aan de Universiteit in Gent bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. De boeken van zijn moeder werden bij toeval bewaard: ze kwamen terecht in de bibliotheek van een Vlaamse auteur. Nu staan ze, in de kast waarin ze zich oorspronkelijk bevonden, in de Faculteitsbibliotheek Letterkunde van de Universiteit Gent. 

Workshops: Welk NT2-niveau verwachten we van nieuwkomers? En is dat realistisch?

Bart Deygers & Marieke Vanbuel
Rozier 44, lokaal 1.2

Het nieuwe Vlaamse inburgeringsdecreet stelt dat nieuwkomers minimaal een A2-niveau moeten halen in de vier vaardigheden. Maar hoe realistisch is die eis, en in welke mate is het NT2-onderwijs op dit moment in staat om alle nieuwkomers tot het beoogde taalvaardigheidsniveau te brengen? Met die vragen gaan we aan de slag tijdens deze interactieve workshop op het snijvlak tussen beleid, tweedetaalverwerving en didactiek. Als we er in tussentijd samen in slagen om constructieve oplossingen voor de toekomst van het NT2-onderwijs, is dat mooi meegenomen.

12.00 - 13.00 uur

De lezing en de workshops verlopen parallel. Je kan kiezen voor de lezing of een van de workshops.

Lezing NT2: 'Stellen we aan anderstaligen hogere taaleisen dan aan onszelf? Over Nederlands leren in het tussentalige Vlaanderen'

Chloé Lybaert
Rozier 44, auditorium O

Iedereen lijkt het erover eens: wie zich in Vlaanderen wil vestigen, moet Nederlands leren. Anderstaligen mogen echter nog zo hun best doen, veel Vlamingen blijven kritisch over het Nederlands dat zij spreken.

In deze lezing staat Chloé Lybaert stil bij de uitdagingen waar anderstaligen in Vlaanderen mee geconfronteerd worden: ze zal het enerzijds hebben over de dominantie van tussentaal en regionale accenten in Vlaanderen en anderzijds over de impact van het etnische accent van veel anderstaligen.

Workshop: Burgerexperiment: taal & persoonlijkheid

Anouk Van den Stock
Rozier 44, lokaal 1.3

Wat doet jouw persoonlijkheid met je grammatica? Ieder individu beschikt over een uniek taalvermogen; geen twee individuen spreken op exact dezelfde manier of hebben exact dezelfde kennis van taal. Uit onderzoek is al meermaals gebleken dat sociale factoren zoals je leeftijd, je opleidingsgraad en geslacht je taalgebruik en -vermogen beïnvloeden. Over de rol van persoonlijkheid is echter nog niet zoveel geweten. Is de grammatica van extraverten bijvoorbeeld anders dan die van introverten? Op die vraag proberen wij momenteel aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent een antwoord te vinden. Benieuwd naar hoe zo’n onderzoek in z’n werk gaat en interesse om de taalwetenschap een handje te helpen? Schrijf je dan in voor deze workshop. Vul vóór dinsdag 17 mei deze vragenlijst in (best op een computer/laptop; ca. 30 minuten) en verwelkomen je vervolgens op 21 mei op de alumnidag voor een persoonlijke analyse van jouw resultaten. Vermeld op het einde van de enquête dat jouw deelname gelinkt is aan de alumnidag en vul bij voorkeur ook je e-mailadres in.

Workshop: Nu hoert na mi: de klank van de Middelnederlandse literatuur

Jorn Hubo & Veerle Uyttersprot
Rozier 44, lokaal 2.1

Vandaag lezen we Middelnederlandse literatuur vaak stilletjes en geconcentreerd in boeken of op ons scherm. Op die manier missen we veel van de ervaring van middeleeuwse literatuurliefhebbers. Zij beleefden teksten vooral via voordracht en opvoering. Middelnederlands was ooit een springlevende taal: in deze workshop proberen we die levendigheid terug naar boven te halen. We verkennen samen hoe het Middelnederlands klonk en hoe stem, lichaam en omgeving kunnen bijdragen aan onze ervaring van Middelnederlandse verhalen. We zullen daarbij ook zelf als uitvoerders met de teksten aan de slag gaan. 

Werkwinkel: Kom kry vir jou 'n blitskursus Afrikaans

Timothy Colleman & Dario Rens
Rozier 44, lokaal 2.1

Afrikaans is een taal die voor velen tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd bekend in de oren klinkt. ‘Moltrein’, ‘kameelpêrd’, ‘lugwaardin’ en ‘verkleurmannetjie’ zijn slechts enkele woorden uit het Afrikaanse lexicon die Nederlandse moedertaalsprekers aan het lachen krijgen. Maar hoe verstaanbaar is Afrikaans nu voor Nederlandstaligen? In deze stoomcursus Afrikaans gaan we die verstaanbaarheid na, krijgen jullie een overzicht van enkele grammaticale fenomenen in het Afrikaans en ontkrachten we ook enkele mythes over het Afrikaans. Op het einde van de workshop is het aan jullie: lukt het om vlot te vertalen van het Afrikaans naar het Nederlands, of van het Nederlands naar Afrikaans?

Kinderprogramma tot 12 jaar: enkel in de voormiddag

Rozier, 44, aanmelden aan het onthaal vanaf 9.30

Kom je met je kinderen (van 5 tot 12 jaar) naar onze alumnidag? Je kan hen inschrijven voor het kinderprogramma! Je kan ze vanaf half tien in de deskundige handen van onze studenten met een pedagogische achtergrond achterlaten, en ondertussen zelf aan de workshops en lezingen deelnemen. Je kinderen zingen Gentse liedjes met Wim Claeys en de Stemband, en brengen een bezoekje aan een Gentse snoepwinkel met verteller Noël Callebaut.

Volwassenen die graag komen luisteren naar het optreden van de Stemband, kunnen dat doen tussen 10.45 en 11.30 uur.

Let wel: we bieden enkel in de voormiddag een kinderprogramma aan, en dit voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Contacteer annelies.vanwittenberghe@ugent.be voor verdere vragen!

Namiddag: rondleidingen, quiz, stadswandeling

In de namiddag van onze alumnidag presenteren we meer ‘ludieke’ activiteiten, met rondleidingen en een quiz.

Rondleiding Faculteitsbibliotheek

Rozier 44, aanmelden aan het onthaal om 14.00 uur stipt
Rondleiding van 14 u. tot 14.45 u.

Waar de boeken van de faculteit vroeger verspreid waren over tal van seminariebibliotheken – iets wat veel alumni zich vast wel zullen herinneren - staan ze nu allemaal naast elkaar in de Rozier. Het labyrintische gebouw werd grondig gerestaureerd. De bibliotheek kent tal van mooie hoekjes en interessante plekken. Je ontdekt ze tijdens deze rondleiding.

Rondleiding Boekentoren

Rozier 44, aanmelden aan het onthaal om 14.00 uur stipt
Rondleiding van 14 u. tot 14.45 u.

Sylvia Van Peteghem neemt een groepje alumni mee naar de iconische boekentoren. Als oud-hoofdbibliothecaris, en alumna van de faculteit, spreekt zij over de hele geschiedenis van het gebouw en de collectie, en getuigt ze over de bijzondere inspanningen die werden geleverd voor de recente restauratie van het monument.

Stadswandeling 

Rozier 44, aanmelden aan het onthaal om 14.00 uur stipt
Wandeling van 14.00 u. tot 17.00 u.

Rondleiding langs enkele plekken in de Kuip van Gent die belangrijk waren in de geschiedenis van de Nederlandse Taal en Literatuur. Op elke plek zullen masterstudenten Nederlands een uitleg geven. Zij doen dit als opdracht voor hun vak Professionele Nederlandse Taalvaardigheid.

Quiz van het Nederlands

Rozier 44, aanmelden aan het onthaal om 14.00 uur stipt
Quiz van 14.00 u. tot 16.00 u.

Een algemene quiz over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. De quiz is toegankelijk voor alle alumni van de faculteit. Je hoeft er geen Nederlandse taal- en letterkunde of toegepaste taalkunde voor gestudeerd te hebben (en dat geldt voor de hele alumnidag!).

Er is plaats voor 20 ploegen met vier deelnemers.

Elke ploeg bestaat uit minstens twee alumni. De andere teamleden kunnen partners zijn. Alumni (en partners) registreren eerst voor de alumnidag via Infinitum. (De partners die geen alumni zijn moeten zich niet registreren als alumni in Infinitum, maar worden door de alumnus/a ingeschreven).

Je moet wel nog een bijkomende registratie van je kwisploeg doen, waarin je ploegnaam en de samenstelling doorgeeft.

Receptie

Zin om even bij te praten met je mede-alumni? De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt een kleine receptie aan tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Deze receptie gaat door in de Faculteitsbibliotheek, bij goed weer op onze gezellige patio.

Kan je niet blijven tot de receptie? Er is doorlopend een koffiestand.

Avondprogramma: concert Camerata Trajectina

20.30 u.- 22.30 u.

’s Avonds word je uitgenodigd voor een concert in de Aula. Camerata Trajectina brengt Nederlandstalige protestliederen uit de 18e en 19e eeuw. Dit concert kadert in het onderzoek van Renée Vulto, die dit concert deskundig inleidt.

Met een knal en een klap verandert de Franse revolutie het aanzicht van Europa. Weg met de rijke alleenheersers, de burger aan de macht! De jaren rond 1800 zijn ook voor Nederland een tijd vol conflicten, maatschappelijke veranderingen en politieke omwentelingen. De Patriotten leveren strijd tegen de prinsgezinden, en met het binnenvallen van Napoleon komt daar nog een buitenlandse partij bij.

Camerata Trajectina maakt de complexiteit van deze geschiedenis voelbaar. Taal, politiek, cultuur; muziek loopt overal dwars doorheen. Het lied is explosief materiaal: het stookt de menigte op, het zet je tegenstander te kakken, het verkondigt het evangelie van iedere partij. Daar waar muziek en tekst samenkomen gaat het bloed sneller stromen.

Dit project werd ontwikkeld in samenwerking met onderzoeker en alumna Renée Vulto (Nederlandse Letterkunde, Universiteit Gent), binnen het onderzoeksproject ‘Singing Communities’ over de politieke liedcultuur tussen 1780 en 1820.

Inschrijven voor het concert kan via een apart evenement in Infinitum.

Inschrijven voor (een deel van) het dagprogramma of concert