Tentoonstelling 'Rebellie in de Gentse letteren van middeleeuwen tot heden'

(17-01-2022) Van 10 tot 31 januari loopt in de faculteitsbibliotheek een tentoonstelling over rebellie in de Gentse letteren. De tentoonstelling is samengesteld door een groep studenten van de opleiding Taal- en letterkunde (Nederlands).

Het uitgesproken imago van Gent is dat van een rebelse, opstandige en tegendraadse stad. Dat imago kent een lange voorgeschiedenis waar literatuur over en uit Gent onmiskenbaar toe heeft bijgedragen. In literatuur kunnen we nagaan welke gebeurtenissen, figuren, eigenschappen of plaatsen precies gediend hebben om dat beeld mee te vormen.

In deze kleine tentoonstelling stellen we de vraag welke momenten in de literatuurgeschiedenis het beeld van het rebelse Gent mee ondersteunen of ter discussie stellen. We gaan na hoe de literatuur bijdraagt tot dat opstandige karakter, hoe het imago historisch evolueert en wat voor soorten rebellie we in de literaire verbeelding terugvinden.

De studenten van het vak Nederlandse Letterkunde V werkten eigen gevalstudies uit de ‘Gentse’ literatuurgeschiedenis uit, die ze in deze tentoonstelling presenteren.

Praktisch 

Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte (vleugel Magnel)
Rozier 44, Gent
Maandag-donderdag: 9 - 20 u.
Vrijdag: 9 - 17 u.