Tentoonstellingen

Joseph Kosuth in Gent

Najaar 2022, VANDENHOVE Centrum voor Kunst en Architectuur

AANLEIDING
In 1990 strijkt Amerikaans kunstenaar Joseph Kosuth, een pionier van de conceptuele kunst, neer in België. Na een aantal artistieke passages in de stad in de jaren ’70 en ’80 verhuist hij vanuit de metropool New York zowel zijn studio als huishouden naar een huis in de Maagdestraat in Gent. Hij blijft er wonen tot 1998. Over zijn beweegredenen is veel gespeculeerd: zijn deelname aan de tentoonstelling
Chambres D’Amis (1986) en het contact met Jan Hoet zouden doorslaggevend geweest zijn. Ook over het huis in de Maagdestraat deden sterkte verhalen de ronde: bij tal van legendarische diners zouden tal van personaliteiten uit Kosuths internationale netwerk aan hebben geschoven.

VRAAGSTELLING
Waarom kiest een internationaal gerenommeerde kunstenaar als Kosuth aan het begin van de jaren 1990 om te leven en werken buiten het centrum van de toenmalige kunstwereld? Wat ging er vooraf aan de beslissing om zowel studio als huishouden naar Gent te verhuizen? Welke invloed heeft deze perifere, lokale context op zijn artistieke praktijk gehad? En welke stempel drukte een internationaal gerenommeerde kunstenaar uit het buitenland op zijn nieuwe leefomgeving? Welke betekenis heeft de stad Gent en haar artistieke en culturele gemeenschap gehad voor de kunstenaar en zijn praktijk, en omgekeerd?

OPZET
Op basis van extensief historisch onderzoek poogt deze tentoonstelling de geschiedenis van de legende omtrent Joseph Kosuths verblijf in Gent te onderscheiden. Aan de hand van een omvangrijke selectie historische documenten, foto’s, pers, publicaties, brieven uit zowel het privé-archief van de kunstenaar en zijn toenmalige echtgenote Cornelia Lauf, als uit institutionele archieven zal deze tentoonstelling de aanwezigheid en activiteiten van Joseph Kosuth in Gent in kaart brengen.

Deze tentoonstelling wordt samengesteld door Gertjan Oskar Decock, in samenwerking met Anton Pereira Rodriguez en Wouter Davidts. 

Architectural Digest vol.54, no.4 (1997)
Architectural Digest vol.54, no.4 (1997)

Billboard Project voor de tentoonstelling Straatlopers: Actuele Kunst in de Gentse Papegaaiwijk (1997)
Billboard Project voor de tentoonstelling Straatlopers: Actuele Kunst in de Gentse Papegaaiwijk (1997)