UGentMemorie over 19e-eeuwse epidemieën in Gent

(13-05-2020) Dossier over cholera-en tyfusplagen in 19e-eeuws Gent, de menselijke impact en reacties van overheden

Jo ClauwaertAnno 2020 is het hele land, heel Europa, de hele wereld in crisis. Een virale infectie die schoorvoetend eind vorig jaar in China begon, zit overal. Het wordt nu reeds ‘historisch’ genoemd; v.C. en n.C. krijgen een andere betekenis. Ongetwijfeld speelt de mondialisering een belangrijke rol in de geografische verspreiding en zal onze manier van samenleven, handel drijven, reizen, consumeren, . . . misschien drastische wijzigingen ondergaan. De geschiedenis zal het uitwijzen, maar helemaal nieuw is zo'n plotse maatschappelijke koerswijziging niet. Ook in de 19e eeuw kenden epidemieën grenzen noch genade voor mens en maatschappij.

Het nieuwe UGentMemorie-dossier ‘Coronacrisis: historisch?’ brengt in kaart wat de menselijke impact was van opeenvolgende cholera- en tyfusplagen in het Gentse en hoe overheden reageerden. In dit vertrouwd aandoend verhaal van preventie, crisisbeheer en onwetendheid speelt de jonge Universiteit Gent een prominente rol.

UGentMemorie brengt geschiedenis, herinneringen en erfgoed van de universiteit
samen. Rode draad doorheen dit geheugen is de wisselwerking tussen
universiteit en stad, wetenschap en maatschappij.

 Lees ook eerdere bijdragen van onze historici over het historische perspectief van de huidige pandemie: