PODCAST: Plechtige inhuldigingen: het verhaal achter de pracht en praal

Archief Gent, Oud archief, Atlas Goetghebuer, Lade 125 nr. 117). Waterverf-schilderij, vermoedelijk door P.J. Goetghebuer zelf, gebaseerd op een schilderij van Ingelbert Lievens van Sieliers. (vergrote weergave)

Archief Gent, Oud archief, Atlas Goetghebuer, Lade 125 nr. 117). Waterverf-schilderij, vermoedelijk door P.J. Goetghebuer zelf, gebaseerd op een schilderij van Ingelbert Lievens van Sieliers.

(05-10-2021) De inhuldiging van een vorst was in de 18e eeuw een reden tot feest! Maar achter de wijnfonteinen en vuurwerkpijlen ging een diepere politieke betekenis schuil.

In de periode van de Oostenrijkse Nederlanden (1715-1795) kon het je moeilijk ontgaan wanneer er een nieuwe vorst aantrad. Bij elke machtswissel werden toen in alle gewesten plechtige inhuldigingen georganiseerd, feestelijkheden die meestal dagenlang duurden. De vorst stuurde een delegatie naar o.m. Gent, hoofdstad van het Graafschap Vlaanderen. In een pronkerige stoet trok de landvoogd met zijn/haar gevolg dan door de straten. Op tijd en stond hielden ze halt op belangrijke plaatsen in de stad, zoals de Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafskathedraal en de Vrijdagmarkt, om er ceremonies en rituelen uit te voeren. Tijdens dat soort plechtigheden zweerde de nieuwe vorst, bij monde van zijn/haar vertegenwoordiger, de privilegies van het Graafschap Vlaanderen te eerbiedigen en omgekeerd beloofde het Graafschap trouw aan de vorst. Zo’n inhuldiging was ook een aanleiding voor een uitbundig feest, met wijnfonteinen, banketten, toneelopvoeringen, gelegenheidskunst en een spectaculair vuurwerk. Dr. Klaas Van Gelder heeft zich in dit soort politieke spektakels in de Oostenrijkse Nederlanden verdiept. In een nieuwe aflevering van onze podcast Geheugenissen vertelt hij niet alleen in geuren en kleuren hoe het eraan toeging op een typische inhuldiging in Gent, maar hij neemt ons ook mee in het verhaal áchter de pracht een praal. Zo’n vierdaags feest heeft misschien veel weg van 18e-eeuwse knaldrang, maar het had ook een diepere betekenis die van het grootste politieke en juridische belang was.

Geheugenissen is een productie van dr. Julie Van Bogaert voor de vakgroep Geschiedenis van de UGent. De podcast kan gratis beluisterd worden via de meest courante podcastapps, zoals Apple Podcasts, Spotify, Podbean, etc.