Geo-archeologische onderzoek van Zandig Vlaanderen (2008-2012)

Prehistorische nederzettingssystemen en landgebruik in Zandig Vlaanderen: een diachrone en geo-archeologische benadering.

Boringen aan de Moervaart
Boringen aan de Moervaart
Dit project had tot belangrijkste doel in detail te evalueren hoe en in welke mate het paleolandschap de prehistorische bewoning en exploitatie van Zandig Vlaanderen determineerde, beginnende in het Laat-Glaciaal tot de aanvang van de Romeinse tijd. Verder is een belangrijke nadruk gelegd op de impact van prehistorische populaties op regionale en lokale landschappen. Om deze onderzoeksdoelen te bereiken is een multidisciplinaire benadering op grote schaal uitgevoerd. Deze aanpak omvat de reconstructie van vroegere landschapscomponenten zoals topografie, vegetatie en hydrologie, op een gedetailleerde geografische en diachrone schaal. Het project beoogde diachrone landschapsmodellen te construeren, gebaseerd op verschillende soorten omgevingsfactoren in relatie tot de archeologische, meer specifiek de prehistorische data.

Meer info over het Zandig-Vlaanderen-project

Bibliografie

  • De Smedt Ph., Van Meirvenne M., Davies N.S., Bats M., Meerschman E., Saey T., De Reu J., Gelorini V., Zwertvaegher A., Antrop M., Bourgeois J., De Maeyer Ph., Finke P.A., Verniers J. & Crombé Ph. (2012). A multidisciplinary approach for reconstructing Late Glacial and Early Holocene landscapes,  Journal of Archaeological Science 40: 1260-1267.
  • Bos J.A.A., Verbruggen F., Engels S. & Crombé Ph. (2013). The influence of environmental changes on local and regional vegetation patterns at Rieme, (NW Belgium): implications for Final Palaeolithic habitation, Vegetation History and Archaeobotany 22: 17-38.
  • Zwertvaegher A., Finke P., De Reu J., Vandenbohede A., Lebbe L., Bats M., De Clercq W., De Smedt Ph., Gelorini V., Sergant J., Antrop M., Bourgeois J., De Maeyer Ph., Van Meirvenne M., Verniers J., & Crombé Ph. (2013). Reconstructing Phreatic Palaeogroundwater Levels in a Geoarchaeological Context: A Case Study in Flanders, Belgium. Geoarchaeology 28(2): 170-189.
  • Crombé Ph., Van Strydonck M., Boudin M., Van den Brande T., Derese C., Vandenberghe D.A.G., Van den haute P., Court-Picon M., Verniers J., Bos J.A.A., Verbruggen F., Antrop M., Bats M., Bourgeois J., De Reu J., De Maeyer Ph., De Smedt Ph., Finke P.A., Van Meirvenne M. & Zwertvaegher A. (2012). Absolute dating (14C and OSL) of the formation of coversand ridges occupied by prehistoric hunter-gatherers in NW Belgium, Radiocarbon 54 (3–4): 715-726.
  • Crombé Ph., De Smedt Ph., Davies N.S., Gelorini V., Zwertvaegher A., Langohr R., Van Damme D., Van Strydonck M., Antrop M., Bourgeois J., De Maeyer Ph., De Reu J., Finke P.A., Van Meirvenne M. & Verniers J. (2013). Hunter-gatherer responses to the changing environment of the Moervaart palaeolake (NW Belgium) during the Late Glacial and Early Holocene. Quaternary International 308/309: 162-177.
  • Vermeer J.A.M., Finke P.A., Zwertvaegher A., Gelorini V., Bats M., Antrop M., Verniers J. & Crombé Ph. (2013). Reconstructing a prehistoric topography using legacy point data in a depositional environment. Earth Surface Processes and Landforms. http://dx.doi.org/10.1002/esp.3472.
  • Crombé Ph., Robinson E. & Van Strydonck M. (2014). Synchronizing a Late Glacial Abrupt Cooling Event with Paleoenvironmental and Population Changes: Case Study of the Moervaart Paleolake Area (NW Belgium). Radiocarbon 56(2): 899–912.

Contact

Prof. Dr. Philippe Crombé