Projecten De Clercq, Wim

Klein Vlaanderen in Wales (2016-2020)

Een landschapsarcheologische bijdrage aan het debat over Vlaamse invloed op het nederzettingslandschap in de Britse eilanden, doctoraatsonderzoek Gerben Verbrugghe.

Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum (2002-2009)

Transformaties in de rurale bewoningsstructuur en de materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum (Provincie Gallia-Belgica, ca. 100 v. Chr. – 400 n. Chr.), doctoraatsonderzoek Wim De Clercq