Publieke baden en de badcultuur in de late Oudheid (2012-2016)

Publieke baden en de badcultuur in de late Oudheid in de westelijke Mediterrane wereld. (Doctoraatsonderzoek: Sadi Maréchal)

Schola-baden te Leptis Magna (Libië)
Schola-baden te Leptis Magna (Libië)
De Romeinse publieke badhuizen worden in recent onderzoek vaak bestempeld als een vaandeldrager van de Romeinse cultuur en levenswijze. Het verval van het West-Romeinse Rijk wordt dan ook gezien als het startpunt voor het verval van de typisch Romeinse badgewoonte. Toch heeft recent historisch en archeologisch onderzoek duidelijk gemaakt dat de Romeinen in de late Oudheid nog steeds publieke badhuizen bouwden en frequenteerden, ondanks een algemene terugval van de bouwactiviteiten en een nieuwe christelijke moraal die zich kantte tegen een al te losbandige levensstijl. Het doctoraatsonderzoek spitst zich toe op de periode tussen 400 n.C. en 700 n.C. en groepeert de archeologische en tekstuele bronnen om tot een vernieuwd inzicht te komen in de badgewoontes van de late Oudheid. De studieregio omvat het Italiaans schiereiland, Noord-Afrika en de Palestijnse gebieden.

Contact

Dr. Sadi Maréchal