Potenza Valley Survey project (IT) (2000-heden)

Het Potenza Valley Survey project (PVS) (Italië).

 Luchtfotografie in de PVS
Luchtfotografie in de PVS
In 2000 begon de Universiteit Gent een uitgebreid geo-archeologisch onderzoek van een volledige riviervallei in Adriatisch Midden-Italië (het antieke Picenum). Het belangrijkste doel van dit interdisciplinaire project (Potenza Valley Survey) is het in kaart brengen van de nederzettingsdynamiek, het onderzoeken van landschapstransformatie in de ‘longue durée’ en het meten van de evolutie van de sociale complexiteit binnen die belangrijke corridor tussen de Apennijnen en de Adriatische zee, vooral tussen 1000 voor en 1000 na Chr. Door een integratie van archeologische, historische en geografische onderzoeksmethoden wordt een poging ondernomen om de evolutie van dit typisch Mediterraan landschap tussen Bronstijd en Middeleeuwen op holistische wijze te benaderen. Typische onderzoeksvragen betreffen de topografische organisatie van de Ijzertijd-maatschappij der Piceners, de militaire en rurale kolonisatie van de vallei door Rome en de Longobardische landname van het gebied.

Sinds 2005 is een belangrijk aandachtspunt van het project de studie van de urbanisatie van de vallei in de Romeinse tijd. De vier stedelijke locaties gelegen in dit gebied zijn thans allemaal quasi verlaten en de toepassing van een breed scala aan niet-destructieve technieken draagt intensief bij tot de studie van antieke verstedelijking, Romanisatie en topografie.

Lees meer op de website van het Potenza Valley Survey (PVS) project.

Contact

Prof. Dr. Frank Vermeulen