Marmerdecoratie in de Romeinse architectuur (2013-heden)

Architectuurdecoratie in de Romeinse Oudheid: een socio-economische studie van het gebruik, de herkomst en de handel van marmer in Centraal-Adriatisch Italië.

 Opus sectile vloer uit Suasa - huis van de Coiedii
Opus sectile vloer uit Suasa - huis van de Coiedii
De Romeinse samenleving was sterk hiërarchisch georganiseerd en de Romeinse elite was voortdurend op zoek naar manieren om hun macht en prestige tentoon te stellen en te verhogen. Monumentale architectuur (zowel publiek als privaat) was hiertoe een middel bij uitstek. De grandeur van monumentale architectuur wordt niet enkel uitgedrukt door grootschaligheid van het project, maar ook door haar indrukwekkende decoratie.

Architecturale decoratie in de Romeinse Oudheid was dus meer dan enkel decoratie. Het vormde samen met het gebouw de setting waarin mensen (van verschillende sociale klassen) leefden, elkaar ontmoetten en met elkaar in contact traden. Overvloedige architectuurdecoratie met als doel imponeren wordt geassocieerd met de Romeinse elite. In dit opzicht kan décor gezien worden als uiting van sociale identiteit. Het werd gebruikt om uiting te geven van lidmaatschap van een bepaalde sociale klasse, en om politieke, sociale en economische macht en status te etaleren en verhogen.

Dit project maakt gebruikt van het concept 'culturele biografie' om architectuurdecoratie, in het bijzonder decoratieve gesteenten zoals marmer, in de Romeinse Oudheid in Centraal-Adriatisch Italië te bestuderen. Deze materiaalstudie streeft ernaar om niet enkel de kennis van het socio-culturele, politieke en economische belang van architectuurdecoratie te vergroten, maar wil eveneens een belangrijke bijdrage leveren in het debat van grootschaligere historische processen, zoals de organisatie van de Romeinse economie en de rol van de elite in de Romeinse samenleving.

Specifieke onderdelen van het onderzoeksproject betreffen:

  • Materiaalstudie van representatieve Romeinse steden in Centraal-Adriatisch Italië;
  • Karakterisering en herkomstbepaling van het gebruikte steenmateriaal;
  • Interpretatie van de onderzoeksresultaten aan de hand van GIS-analyse (transport modellering), netwerkanalyse en statistische analyse;
  • Contextualisering door vergelijking met de handel van andere goederen zoals wijn en olijfolie.

Contact

Dr. Devi Taelman