Mariana (Corsica): Archeologisch onderzoek (2004-2015)

Archeologisch onderzoek naar de Romeinse stad Mariana (Corsica).

Overzicht van de opgravingen te Mariana
Overzicht van de opgravingen te Mariana
De Romeinse kolonie Mariana werd gesticht aan het begin van de 1ste eeuw v. Chr. door Marius. Het belang van de site werd ingezien door lokale historici vanaf de 19de eeuw, en de eerste opgravingen hadden plaats in de jaren 1930. In de jaren 1960 en 1970 werden de necropolen ten westen en oosten van de stad opgegraven, alsook de zone onmiddellijk ten zuiden van de middeleeuwse kerk ‘La Canonica’, de voormalige kathedraal en het meest opvallende monument op de site vandaag. Daarbij werden een voorganger van de huidige kerk, een baptisterium en andere vroegchristelijke gebouwen blootgelegd, samen met resten van een Romeinse straat met een portiek, winkels en delen van huizen.

Het onderzoek in deze zone werd verdergezet vanaf 2000, binnen een Europees samenwerkingsverband bestaande uit Franse, Italiaanse en Belgische universiteiten. Dit project, o.l.v. Prof. Philippe Pergola (Aix-en-Provence) had de studie tot doel van de stad Mariana en de benedenvallei van de rivier Golo, vanaf de ijzertijd tot het einde van de middeleeuwen. Het Belgische team van de UGent in dit project, o.l.v. Prof. Dr. Frank Vermeulen trachtte in samenwerking met de Italiaanse universiteit van Cassino (Prof. Dr. Cristina Corsi) een totaalbeeld te krijgen op de stad Mariana en het omliggende landschap. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van prospecties (luchtfotografische prospectie, veldprospectie, geofysische prospectie) en cartografisch onderzoek, maar ook door middel van beperkte, gerichte opgravingen. Enkele resultaten hiervan waren de nog deels hypothetische lokalisatie van een stadsmuur en de detectie van een deel van het suburbaan landschap van boerderijen rond de stad.

Met behulp van geofysische technieken, en vooral door de uitstekende prospecties in hoge resolutie met gebruik van georadar, uitgevoerd door Dr. Lieven Verdonck, kon de identificatie van een deel van de strak georganiseerde Romeinse stad met haar stratennet, woonhuizen, ateliers, winkels en openbare gebouwen in kaart gebracht worden. Een controle-opgraving legde hierbij muurstructuren bloot met een datering in de Keizertijd. De resultaten van al deze onderzoekingen worden thans uitgewerkt in een nieuw plaatselijk archeologisch museum.

 Resultaten geofysisch onderzoek Mariana
Resultaten geofysisch onderzoek Mariana

Contact

Prof. Dr. Frank Vermeulen

Dr. Lieven Verdonck