Allen aan boord! Een archeologie van Belgische migranten (2017-2020)

Een acheologische benadering van Belgische diasporagemeenschappen in de VSA, postdoc onderzoek Maxime Poulain

Locatie van de bestudeerde Belgische nederzettingen in Wisconsin: Brussels, Namur en Rosiere.

Tussen 1843 en 1913 vertrokken een voorzichtig geschatte 200 000 Belgen uit Antwerpen naar de Nieuwe Wereld in een zoektocht naar een beter leven. Velen van het vestigden zich in het gebied rond de Grote Meren (weerspiegeld in toponiemen zoals Brussels, Namur en Rosiere te Wisconsin). Ik plan diezelfde reis te maken, van België naar de VS. De centrale onderzoeksvraag heeft betrekking op de wijze waarop migranten lokale en regionale identiteiten uitdrukken in hun materiële, alledaagse levens en hoe deze uitdrukking van identiteit wijzigde doorheen de tijd. Deze vraagstelling wordt geëvalueerd op drie niveaus, zijnde materiële cultuur, architectuur en landschap. Zodoende draagt dit project bij tot de bredere discussie rond hybride en weerhouden culturele praktijken door middel van archeologische resten, legt het de basis voor de ontwikkeling van een archeologie van de 19de en 20ste eeuw in Vlaanderen en vormt het een stimulans voor het bewaren van dit rijk maar slecht gekend Belgisch erfgoed.

 

 

Lavabo van het Red Star Line schip Belgenland II (1923-1935) met ingenieus systeem om het water te evacueren zonder leidingen (Red Star Line Museum) Witbakkende scherf gevonden op de A277-Jezusstraat site in Antwerpen

Contact