Bezitsoverdracht binnen de familie in Oud-Babylonisch Sippar (2008-2014)

Bezitsoverdracht binnen de familie in Oud-Babylonisch Sippar.

Het doel van deze studie van de bezitsoverdracht binnen de familie zoals beschreven in de juridische, economische en administratieve documenten van Oud Babylonisch Sippar, is tot een volledig begrip te komen van deze documenten door (1) deze in hun sociale en/of familiale context te plaatsen en te onderzoeken hoe zij daarin functioneerden in praktijk, en door (2) een grondige analyse van de structuur en het formularium van deze documenten.

Contact

Prof. Dr. Katrien De Graef