Primeur: ondergrondse Romeinse stad voor het eerst volledig in kaart gebracht

Horizontale doorsnede door de bodem, voortkomend uit de grondradarmetingen, die de verschillende gebouwen van de stad Falerii Novi toont (diepte: ongeveer 1 m). (vergrote weergave)

Horizontale doorsnede door de bodem, voortkomend uit de grondradarmetingen, die de verschillende gebouwen van de stad Falerii Novi toont (diepte: ongeveer 1 m).

(09-06-2020) Gentse archeologen slaagden er samen met collega’s uit Cambridge voor het eerst in om met behulp van een geavanceerde grondradar een complete kaart te maken van de nog begraven Romeinse stad Falerii Novi

Met de grondradar kunnen de onderzoekers de grondlagen op verschillende dieptes bekijken en zo  bestuderen hoe de stad zich heeft ontwikkeld. De techniek zorgt voor een doorbraak in het onderzoek van oude Romeinse nederzettingen, die vaak verborgen liggen onder moderne gebouwen.

De archeologen brachten de Romeinse stad Falerii Novi, op 50 kilometer ten noorden van Rome, in kaart met behulp van een geavanceerde grondradar (GPR). Die GPR werkt als een gewone radar, en gebruikt de weerkaatsing van radiogolven om ondergrondse structuren (muren, vloeren, zuilen enz.) in beeld te brengen. Verschillende materialen weerkaatsen de golven immers op een andere manier. Dit principe wordt al ruim een eeuw toegepast, maar recente technologische vooruitgang zorgde voor snellere apparatuur en beelden in een hogere resolutie. Bij het onderzoek naar Falerii Novi werd over de hele site om de 6 cm een meting uitgevoerd.