Algemene informatie

Onderdelen van deze pagina:

Waarom deze opleiding volgen

Het domein van de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren is een zeer complex domein dat in de basisopleiding kinderkinesitherapie slechts beperkt aan bod kan komen. Voor kinesitherapeuten die als psychomotorisch therapeut in kinder- en jeugdpsychiatrie, in het buitengewoon onderwijs of in de ambulante revalidatiecentra werken, is deze bijkomende opleiding noodzakelijk om een volwaardige plaats in het team te verwerven. Maar ook voor de private kinderkinesitherapeut die kinderen en jongeren met psychische problemen behandelt, al dan niet in combinatie met motorische stoornissen, is deze opleiding een noodzakelijke aanvulling.
Om een bijzondere bekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie te verwerven is een bijkomende opleiding van minimaal 20 studiepunten noodzakelijk als aanvulling op de basisopleiding kinderkinesitherapie. Dit postgraduaat telt 21 studiepunten en vervult dus deze voorwaarde.

 

Programma (21 studiepunten)

De lessen van het academiejaar 2021-2022 starten op zaterdag 9 oktober 2021 en gaan door op volgende dagen:

  • Lessen op maandag: 11/10 - 18/10 - 25/10 - 8/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12/2021
  • Lessen op zaterdag: 9/10 - 16/10 - 23/10 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12 - 18/12/2021

De examens vinden plaats op zaterdag 15 januari en 22 januari 2022.

 

Cursus

Semester

Titularis

Contacturen

Studietijd

Studiepunten

Psychopathologie van het kind

1

Herbert Roeyers

24

100

4

Cliëntbejegening en communicatie

 

1

Dominique Van de Velde

24

75

3

Psychomotorische therapeutische technieken

 

1

Hilde Van Waelvelde

24

75

3

Participatiegericht handelen 

 

2

Hilde Van Waelvelde

24

75

3

Klinisch redeneren in de psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren

 

2

Hilde Van Waelvelde

40

125

5

Stage in de psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren

 

2

Hilde Van Waelvelde

4

75

3

 

  • Psychopathologie van het kind/jongere

Dit onderdeel behandelt de stoornissen die op kinderleeftijd voorkomen in de DSM-5: zowel de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (o.a. autismespectrumstoornis, ADHD, DCD, verstandelijke beperking…) als de psychiatrische stoornissen (oa angststoornissen, eetstoornissen…). Ook de typische en atypische ontwikkeling,  in het bijzonder de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling, worden verder uitgediept.

Coördinator: Griet Dewitte

 

  • Cliëntbejegening en communicatie

Dit onderdeel behandelt een aantal theoretische kaders met betrekking tot communicatie en motivatie. Niet alleen in het omgaan met het kind wordt geoefend, maar ook in omgaan met het hele systeem dat betrokken is bij de zorg. Rond mentaliseren, psycho-educatie en groepsdynamische processen wordt praktisch aan de slag gegaan. Daarnaast wordt het zorglandschap en de recente veranderingen geschetst.  

Coördinator: Hannelore Hollevoet

 

  • Psychomotorische therapeutische technieken

Dit onderdeel omvat de verschillende psychomotorische technieken zoals Sherborne Bewegingspedagogiek, relaxatietherapie, het gebruik van muziekinstrumenten, dans en muziektherapie, circomotoriek, lichaamsgerichte oefeningen, ….  

Coördinator: Wouter Carton

 

  • Participatiegericht handelen: 

Taakgerichte therapieën zoals CO-OP en NTT (toegepast op grof- en fijn- en schrijfmotorische vaardigheden) en procesgerichte therapieën met oefeningen op evenwicht, kracht, tonus, coördinatie, visuele perceptie en visuomotoriek komen aan bod.

 Coördinator: Wouter Carton

 

  • Klinisch redeneren in de psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren

Aan de hand van verschillende casussen leren de studenten de hulpvraag, anamnese en informatie te verzamelen bij ouders, school en andere betrokken instanties. Van daaruit vertrekkend, voeren zij een onderzoek uit met gebruik van gestandaardiseerde tests en vragenlijsten. Op basis van dit alles worden doelen geformuleerd, een handelingsplan opgesteld en nadien ook geëvalueerd. Daarbij worden de verschillende psychomotorische technieken geïntegreerd.

Coördinator: Bram Fahy

 

  • Stage in de psychomotorische therapie bij kinderen

In totaal worden 2 stageweken van telkens 30h gepland. 

Coördinator: Barbara De Mey

 

Lesgevers

Het programma is opgesteld en wordt opgevolgd door een stuurgroep: Wouter Carton, Barbara De Mey, Griet Dewitte, Bram Fahy, Hannelore Hollevoet en prof. dr. Hilde Van Waelvelde. Daarnaast zijn prof. dr. Herbert Roeyers en prof. dr. Dominique Van de Velde titularis. Zowel gastlectoren met specifieke expertise als de leden van de stuurgroep geven les.