PGOP Psychomotorische Therapie bij Kinderen

De opleiding 'Postgraduaat Psychomotorische therapie bij kinderen' beoogt voornamelijk een doorgedreven vorm van klinisch redeneren en het aanleren van praktische vaardigheden in het domein van de psychomotorische therapie bij kinderen en van de kinesitherapie bij kinderen met milde neuro-motorische stoornissen. Het studieprogramma is op academisch niveau en competentiegericht. Niet zozeer losstaande kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd maar deze komen geïntegreerd aan bod in concrete en complexe situaties, waarbij de studenten maximale zelfstandigheid leren aan de dag leggen. Daarnaast zijn interdisciplinair denken, samenwerken en communicatieve vaardigheden in het domein van de geestelijke gezondheidszorg belangrijke eindtermen van dit postgraduaat.

Dit postgraduaat wordt momenteel herwerkt tot een postgraduaat van 25SP waarbij er een nauwe samenwerking zal zijn met de UHasselt. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het online infomoment dat doorgaat op maandag 9 mei 2022 om 20:00 u. 

 

Info voor toekomstige studenten