Tom Goffin

Tom GoffinAls gezondheidsjurist heb ik de afgelopen jaren mee vorm mogen geven aan twee belangrijke wetgevende initiatieven rond kwaliteit en veiligheid:

  • de Europese richtlijn patiëntenrechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze richtlijn zet o.m. de lidstaten aan tot het uitbouwen van een concreet kwaliteitsbeleid;
  • de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. In deze wet staan kwaliteit en veiligheid centraal. De zorgverlener zal moeten voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten ongeacht waar hij zijn activiteiten verstrekt.

Ik wil binnen het expertisecentrum mijn kennis inzetten om de juridische kwaliteitsregels te vertalen in voor de praktijk bruikbare kaders en onderzoek doen naar de juridische implicaties van de verschillende dimensies die kwaliteit binnen onze gezondheidszorg kent.

  • Docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
  • Lid van het Interfacultair Metamedica
  • Platform van de UGent
  • Lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  • Lid van the European Association of Health Law