Lopende projecten en afgeronde activiteiten

Uitnodiging startevent ‘Quality and Safety Ghent’
28 April 2021 (17u-18u30)

Wij heten u van harte welkom op het startevent van ‘Quality and Safety Ghent’, een interdisciplinair expertisecentrum voor kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnszorg verbonden aan vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Universiteit Gent). Q&S Ghent stelt zich heel expliciet tot doel onderzoek op te zetten dat relevant is voor het werkveld en het beleid, vormingen te organiseren die tegemoet komen aan de noden van het werkveld en kennis ten dienste te stellen van organisaties en instellingen die willen werken aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige eerstelijnszorg.

Dit event zal digitaal plaatsvinden op woensdag 28 april (17u-18u30). Deelname is gratis, maar we vragen wel uw deelname op voorhand te registreren via deze link. Enkele dagen voor het event ontvangt u van ons een ZOOM-link om in te loggen.

Preliminair programma:

 • 17u-17u10: Quality and Safety Ghent – hoe het begon en waar we voor staan (Sara Willems, voorzitter Q&S Ghent, Voorzitter Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg Universiteit Gent)
 • 17u10-17u20: Het Vlaams beleid met betrekking tot kwaliteitszorg en patiëntveiligheid (Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Armoedebestrijding)
 • 17u20-17u30: Betekenis Q&S Ghent voor het Vlaams beleid (Dirk Dewolf, Administrateur-generaal bij Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid)
 • 17u30-17u55:  "Naar accreditering 2.0: wat de eerste lijn kan leren van de tweede lijn" (Kristof Eeckloo en Piet Vanden Bussche, Q&S Ghent)
 • 17u55-18u05: Het Belgisch beleid met betrekking tot kwaliteitszorg en patiëntveiligheid (Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) (TBC)
 • 18u05-18u15: Betekenis Q&S Ghent voor het Belgisch beleid (Brieuc Van Damme, Director-General healthcare RIZIV-INAMI)
 • 18u15-18u30: Slotwoord (Tom Goffin, ondervoorzitter Q&S Ghent)

Voor meer informatie over de werking van Quality and Safety Ghent, onze projecten en onze experten kan u alvast terecht op onze website.

In het geval van vragen in verband met dit startevent kan u terecht bij Lenzo Robijn.

Wij danken u voor uw interesse en kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Namens Quality and Safety Ghent
Prof. Dr. Sara Willems (voorzitter Q&S Ghent) en Prof. Dr. Tom Goffin (ondervoorzitter Q&S Ghent)

PRICOV-19: kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie – Survey rond aanpak tijdens COVID-19 pandemie in huisartspraktijken”.

Inhoud

Het onderzoek gaat na wat de COVID-19 pandemie betekende voor het beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in de Vlaamse huisartsprakijken. In het bijzonder willen we te weten komen hoe huisartspraktijken de organisatie van hun praktijk aanpassen tijdens een pandemie, welke inspanningen ze leveren om de zorg toegankelijk te houden en om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen.

Na een succesvolle start in Vlaanderen, krijgt dit onderzoek een internationaal vervolg. Via het netwerk van de ‘European Society for Quality and Safety in Family Practice’ (EQuiP), zullen ook onderzoekers uit onder andere Slovenië, Israël, Ierland, Zweden, Denemarken, Turkije en Estland de vragenlijst afnemen bij huisartsen in hun land. Dit onderzoek zal belangrijke inzichten aanreiken rond hoe huisartsen ondersteund kunnen worden in het waarborgen van kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie.

Betrokkenen

 • Q&S: Onder leiding van prof. Willems en Dr. Vanden Bussche
 • Extern: in samenwerking met Domus Medica, Vereniging van Wijkgezondheidscentra en EQuiP

Looptijd

mei 2020 – februari 2021

Welzijn en zelfzorg bij huisartsen in opleiding

Inhoud

Onderzoek naar het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van huisartsen in opleiding, waarbij we de associatie bekijken met factoren van werkorganisatie en nagaan wat de artsen ondernemen om gezondheidsrisico’s te vermijden. Ook wordt specifiek de impact van de COVID-19 pandemie belicht. Dataverzameling gebeurt via vrijwillige deelname aan een schriftelijke bevraging in een gelegenheidssteekproef van huisartsen in opleiding.

Betrokkenen

 • Q&S: Els Clays

 • In samenwerking met: Dr. Janique Lobbestael, Dr. Emily De Grauwe, Dr. Brecht Demeester

Looptijd

2019-2021

Advanced practice nurses in de eerste lijn

Inhoud

Het inzetten van geavanceerde klinisch verpleegkundige expertfuncties in de eerstelijn. Deze functies omvatten rollen als klinisch expert en behandelaar, gezondheidsbevorderaar, samenwerker, communicator, klinisch en professioneel leider en organisator van kwaliteitsvolle zorg en onderzoeker.

De rol van de geavanceerde klinische functies (zoals nurse practitioners) in de eerste lijn is sinds enkele decennia sterk ingebed in andere landen zoals Ierland, USA, Canada, Australië en Nederland. In Vlaanderen is er in toenemende mate interesse om deze academisch opgeleide verpleegkundige expertfunctie ook ingang te laten vinden in de eerste lijn maar zijn de ervaringen nieuw en beperkt. Het onderzoek focust op de implementatie en het evalueren van deze nieuwe expertfuncties in settings in de eerste lijn zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra en woonzorgcentra.

Betrokkenen

 • Q&S: Prof. Ann Van Hecke

 • In samenwerking met Dr. Pauline Boecxkstaens, Prof. Els Clays, Prof. Tom Goffin, Prof. Delphine Desmedt, Dr. Lise-Marie Kinnaer

Looptijd

2020-2024