Contact

Bachelor – schakelprogramma – voorbereidingsprogramma - Master

Biomedische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Gezondheidsbevordering
LO en bewegingswetenschappen / Bewegings- en sportwetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen
Management en beleid van de gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Tandheelkunde
Verpleeg- en vroedkunde

Master na Master

Arbeidsgeneeskunde
Global Health (vanaf AJ 19-20)
Huisartsgeneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
Specialistische geneeskunde
Specialistische tandheelkunde
Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise
Ziekenhuishygiëne

Biomedische wetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Christophe Ampe

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Georges Leclercq

Curriculummanager: Laura Boets

Examensecretariaat: Laura Boets

Ergotherapeutische wetenschap

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Dominique Van de Velde

Secretaris opleidingscommissie: dr. Daphne Kos

Curriculummanager: Liesbeth Lava

Examensecretariaat: Liesbeth Lava

Geneeskunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Philippe Gevaert

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Peter Pype

Curriculummanager: Sofie De Kimpe,

Examensecretariaat: Lieselot Lobbestael,

Ondersteuning opleiding: Lieselot Lobbestael

Stagesecretariaat:

Internationalisering:

Gezondheidsbevordering

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Benedicte Deforche

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Els Clays

Curriculummanager: Katelijne De Meyere

Examensecretariaat: Katelijne De Meyere

LO en bewegingswetenschappen / Bewegings- en sportwetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Matthieu Lenoir

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Leen Haerens

Studenten- en examensecretariaat

Curriculummanager: Lore Timmermans

Logopedische en audiologische wetenschappen

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Kristiane Van Lierde

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Evelien D'Haeseleer

Studentensecretariaat

Curriculummanager: Liesbeth Lava

Examensecretariaat: Liesbeth Lava

Management en beleid van de gezondheidszorg

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Paul Gemmel

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Jeroen Trybou

Curriculummanager: Bieke De Vis

Examensecretariaat: Bieke De Vis

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Barbara Cagnie

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Ann Cools

Studentensecretariaat

Curriculummanager: Tine Maertens

Examensecretariaat:

Stagesecretariaat: stage.revaki@ugent.be

Internationalisering: Liselot Sleebus

Website: http://www.ugent.be/ge/revaki/nl

Tandheelkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Veronique Christiaens

Secretaris opleidingscommissie: Dr. Martijn Lambert

Curriculummanager: Mieke De Cokere

Prekliniekcoördinator, coördinator les- en examenroosters Bachelor-Master Tandheelkunde: Isi Mertens

Examensecretariaat: Isi Mertens

Verpleeg- en vroedkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Dimitri Beeckman

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Ann Van Hecke

Curriculummanager: Samantha Brouwers

Examensecretariaat: Samantha Brouwers

Website: http://www.ucvvgent.be

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Lutgart Braeckman

Coördinatiesecretariaat (Universiteit Gent): N.N.

Global Health

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Olivier Degomme

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Kristien Michielsen

Curriculummanager: Sofie Vanrobaeys

Examensecretariaat: Sofie Vanrobaeys

Huisartsgeneeskunde (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. An De Sutter

Coördinatorsecretariaat Universiteit Gent: Claudine Lodomez

Website vakgroep: http://www.ugent.be/ge/primarycare

Interuniversitaire website: http://www.icho-info.be

Jeugdgezondheidszorg (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Katya De Groote

Medewerker onderwijs UGent: Leen Poupeye

Coördinatorsecretariaat (KULeuven): karel.hoppenbrouwers@med.kuleuven.be

Specialistische geneeskunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Anneliese Moerman

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Myriam Van Winckel

Curriculummanager: Marijke Dhondt - MSG.ge@UGent.be

Ondersteuning opleiding: Arne Wittevrongel

Website: http://www.msg.ugent.be

Specialistische tandheelkunde

Voorzitter opleidingscommissie: Prof. dr. Jan Cosyn

Secretaris opleidingscommissie: Prof. dr. Maarten Meire

Curriculummanager: Mieke De Cokere

Examensecretariaat: Nadja Beeckman

Opleidingsverantwoordelijke endodontologie: Prof. dr. Roeland De Moor

Opleidingsverantwoordelijke kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde: Prof. dr. Sivaprakash Rajasekharan

Opleidingsverantwoordelijke orthodontie : Prof. dr. Guy De Pauw

Opleidingsverantwoordelijke parodontologie : Prof. dr. Jan Cosyn

Opleidingsverantwoordelijke reconstructieve tandheelkunde : Prof. dr. Stefan Vandeweghe

Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Lutgart Braeckman

Medewerker onderwijs UGent: NN.

Coördinatiesecretariaat (KULeuven): Lies Van Meerbeek

Ziekenhuishygiëne (interuniversitair)

Coördinator voor Universiteit Gent: Prof. dr. Isabel Leroux-Roels

Coördinatiesecretariaat (KULeuven): Yasmin Libens