Kleiner studiepakket opnemen

Omwille van individuele omstandigheden kan je ervoor kiezen om een kleinere studieomvang op te nemen dan voorzien in het voltijds programma (meestal 60 studiepunten).

Studenten eerste bachelor

Indien je start in eerste bachelor ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum. Het is dus niet mogelijk om een kleinere studieomvang op te nemen, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport,…) of werkstudentenstatuut.

Neem contact op met je trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering om je curriculum vast te leggen.

Studenten in schakel- of voorbereidingsprogramma, bachelor (niet BA1) /of master

Indien het volgen van een voltijds programma (zie studiekiezer) niet wenselijk is, dan kan kan je kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student).
 

Deeltijds modeltraject

Het deeltijds modeltraject wordt vastgelegd door de opleidingscommissie. Bij het vastleggen van het deeltijds programma wordt rekening gehouden met de meest optimale opbouw van het curriculum (bepaalde vakken worden bij voorkeur eerst afgelegd omdat ze de basis vormen voor andere vakken).

De volgende opleidingen bieden een deeltijds modeltraject aan:

Staat jouw opleiding niet vermeld in het overzicht, dan kan je een geïndividualiseerd traject volgen.
 

Geïndividualiseerd traject

Een geïndividualiseerd traject of GIT wordt op maat samengesteld. Bij het samenstellen van je curriculum, dien je wel rekening te houden met de gelijktijdigheidsregels. Wanneer gelijktijdigheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je het ene opleidingsonderdeel enkel kan opnemen in je curriculum op voorwaarde dat je ook het andere opleidingsonderdeel gelijktijdig opneemt in je curriculum.

Je volgt het schakelprogramma management en beleid van de gezondheidszorg. Het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: data-analyse” (2e sem), kan enkel in het curriculum opgenomen worden wanneer ook het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: theorie” (1e sem) op het curriculum staat.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Schrijf je je voor het eerst in voor een opleiding van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en heb je vragen over het samenstellen van jouw curriculum? Schrijf je in voor één van de begeleidingsmomenten die we voor jou organiseren.

Inschrijven en curriculumregistratie

Indien je een kleiner studiepakket wil opnemen, schrijf je je eerst in. Eénmaal ingeschreven kan je zelf je curriculum samenstellen vóór 1 oktober.

Vanaf 1 oktober dien je de procedure laattijdige inschrijving te volgen en kan de opleiding weigeren om bepaalde vakken nog op te nemen in je curriculum.

Contact

Heb je bijkomende vragen over het spreiden van je studies, neem dan contact op met de trajectbegeleider.