Een geïndividualiseerd traject in eerste bachelor

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor studenten die minder dan 30 studiepunten (SP) hebben verworven in eerste bachelor!

Een geïndividualiseerd traject (GIT) is een studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject. Een GIT heeft zowel voor- als nadelen . Bij het samenstellen van een GIT moet je de bindende regels verplicht volgen. Daarnaast hou je best rekening met de tips en adviezen die zijn opgesteld door de faculteit.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Volgende regels moet je verplicht volgen als je minder dan 30 SP verworven hebt in eerste bachelor.  

 1. Neem alle nog af te leggen vakken van eerste bachelor op in je curriculum.
 2. Je mag geen vakken opnemen uit een hoger modeltrajectjaar.
 3. Je kan niet meer SP opnemen dan dat je persoonlijk leerkrediet toelaat.

Is een afwijking op de bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties.

Studenten met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een kleiner studiepakket in eerste bachelor.

Tips en adviezen voor een succesvol academiejaar

Aangezien je nog meer dan 30 SP moet opnemen in eerste bachelor, is je studievoortgang beperkt. In het kader hiervan wensen we je enkele gouden tips mee te geven om van komend academiejaar een succes te maken.

Vaak gestelde vragen

 1. Kan ik mijn curriculum aanvullen met vakken van tweede bachelor wanneer ik na de examens van januari toch de grens van 30 SP heb behaald?
  Ja, wanneer je na de examens van januari in totaal 30 SP of meer hebt behaald in eerste bachelor, dan kan je je curriculum aanvullen met vakken uit tweede bachelor. In dat geval kan je een wijziging aan je vastgelegd curriculum aanvragen, uiteraard conform de bindende regels voor studenten die eerste bachelor combineren met tweede bachelor.
 2. Om te vermijden dat ik op termijn word geweigerd op basis van een aanhoudende beperkte studievoortgang, wens ik een nog niet alle vakken van eerste bachelor op te nemen in mijn curriculum. Is dit mogelijk?
  Neen, dit is niet mogelijk, tenzij je over een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut beschikt (uitzonderingsmaatregel 1).
 3. Ik heb net geen 30 SP behaald in eerste bachelor. Bestaat de kans dat de curriculumcommissie me toch toestaat om vakken uit een hoger modeltrajectjaar op te nemen wanneer ik dit voldoende motiveer?
  Neen, dit is niet mogelijk, tenzij je valt onder uitzonderingsmaatregel 2.

Registratie van je curriculum

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 1 oktober 2021. Bekijk zeker de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan inbrengen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

OPGELET! Heb je vrijstellingen aangevraagd en nog geen antwoord ontvangen op je vrijstellingsaanvraag voor vrijdag 1 oktober 2021? Dien dan toch je curriculumvoorstel in via OASIS en vermeld bij het voorleggen van je curriculum dat je vrijstellingsaanvraag in behandeling is, zodat de curriculumcommissie hier rekening kan mee houden.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Algemene kennisclip GIT

Algemene vragen over een GIT? Bekijk dan zeker de kennisclip! Deze kennisclip heeft als doel algemene vragen over een GIT te beantwoorden.

Heb je na het doornemen van deze kennisclip nog algemene vragen over een GIT? Neem dan deel aan het online vragenuurtje via MS-Teams.

Dit vragenuurtje is vrij toegankelijk Je kan je vragen in de groepschat plaatsen en de trajectbegeleiders beantwoorden je vragen mondeling.

 

GIT-workshop

Heb je uitgebreide persoonlijke vragen over jouw traject? Schrijf je dan in voor de GIT-workshops van jouw opleiding.

De opleiding Tandheelkunde organiseert geen GIT-workshops. Voor studenten van deze opleiding is een andere vorm van begeleiding voorzien.

 

Telefonische consultaties

Gedurende de maand september kan je de trajectbegeleiders slechts op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn enkel bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden. De telefonische consultaties vinden plaats van:

 • maandag t.e.m. vrijdag tussen 09:00-10:00u
 • maandag t.e.m. vrijdag tussen 13:00-14:00u