Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Nadat je curriculum is goedgekeurd door de curriculumcommissie, kan je tijdens het academiejaar een aanvraag indienen voor het stopzetten en/of toevoegen van opleidingsonderdelen. Deze aanvraag moet ingediend worden voor bepaalde deadlines en moet voldoen aan bepaalde voorwaarden!

Een wijziging aan een vastgelegd curriculum heeft ook gevolgen voor o.a. studiegeld, leerkrediet en studievoortgangsbewaking.

Deadlines

De deadlines voor het aanvragen van een wijziging aan een goedgekeurd curriculum zijn afhankelijk van welke wijzigingen je wenst aan te vragen.

 • Wijziging van 1ste semestervakken: vóór 15 november 2021
 • Wijziging van 2de semester- en jaarvakken (*): vóór 1 maart 2022
  (*) toevoegen van jaarvakken na 15 november is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

Voorwaarden voor studenten 1ste  bachelor

Je wil vakken van 1ste bachelor schrappen?

Je kan niet zomaar opleidingsonderdelen van 1ste bachelor (BA1) stopzetten.

Dit kan slechts onder een beperkt aantal voorwaarden:

 • Je bent een student met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut en je wil je studielast verminderen in het eerste en/of tweede semester;
 • Na het eerste semester heb je beslist om volgend academiejaar te heroriënteren naar een nieuwe opleiding. Je wil voorlopig ingeschreven blijven in je huidige opleiding, omdat je in het 2de semester nog niet zal starten met een nieuwe opleiding. Om leerkrediet terug te krijgen, wil je jaarvakken en/of vakken van het tweede semester uit je curriculum schrappen.  

Je wil vakken van 2e bachelor toevoegen?

Je mocht bij de start van dit academiejaar nog geen vakken uit 2e bachelor opnemen omdat je vorig academiejaar minder dan 30 studiepunten in 1ste bachelor behaalde?

2e semestervakken toevoegen uit 2e bachelor is mogelijk op voorwaarde dat je na afloop van de 1ste examenperiode kan aantonen dat je ondertussen minstens 30 studiepunten in 1ste bachelor behaalde.

Voorwaarden voor studenten in een bachelor (niet BA1), master, schakel- en/of voorbereidingsprogramma

Je wil vakken (geen vakken uit BA1) toevoegen of schrappen?

In de meeste gevallen wordt deze aanvraag goedgekeurd door de curriculumcommissie, tenzij de curriculumcommissie je aanvraag niet opportuun of aanvaardbaar acht of dat je aanvraag niet voldoet aan de regels van de strikte volgtijdelijkheid of gelijktijdigheid.

Procedure

Je stuurt vóór de deadline een mail (met UGent-account!) naar traject.ge@ugent.be  met de volgende gegevens:

 • Onderwerp van de mail = ‘Wijziging curriculum’
 • Inhoud van de mail:
  • Je studentennummer;
  • De opleiding waarvoor je bent ingeschreven;
  • Het vak of de vakken die je wenst te schrappen/toe te voegen;
  • Korte motivatie waarom je het vak of de vakken wenst te schrappen/toe te voegen.

Bij goedkeuring zal de wijziging uiterlijk 30 november (eerste semester) en uiterlijk 15 maart (tweede semester) zichtbaar zijn in je curriculum op oasis. Bij afkeuring zal je via e-mail op de hoogte gebracht worden van de reden.

Vragen?

Met vragen kan je steeds terecht bij de trajectbegeleider van je opleiding.