Wat te doen bij overlap van examens ? Bij afwezigheid op een examen ?

In geval van overlap bij examens omwille van GIT / keuzevakken

Studenten die omwille van GIT-traject of keuzevakken met overlap zitten in het examenrooster (= twee examens op dezelfde dag of een examen ’s avonds gevolgd door een examen de volgende dag ’s ochtends), dienen hun aanvraag tot inhaalexamen in bij de lesgever met cc naar het examensecretariaat van de opleiding.
De contactgegevens van de lesgevers vind je in het UGent telefoonboek.

De deadlines voor aanvragen zijn:

 • Uiterlijk op 11 december 2020 voor de eerstesemesterexamenperiode
 • Uiterlijk op 30 april 2021 voor de tweedesemesterexamenperiode
 • Uiterlijk op 6 augustus 2021 voor de tweedekansexamenperiode

Latere aanvragen zijn niet ontvankelijk.

Studenten die bij overlap van examens geen inhaalexamen wensen, hoeven hiervoor niets te melden.

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

THEORETISCH EXAMEN 

 1. Meld je gegronde afwezigheid vòòr aanvang van het examen
 1. Bezorg binnen de drie werkdagen je geldig* medisch attest (gedateerd de dag van het examen) naar dezelfde personen uit stap 1 (verantwoordelijk lesgever met in cc fsa.ge@UGent.be, voor Geneeskunde verantwoordelijk lesgever, fsa.ge@ugent.be en geneeskunde@ugent.be en voor LOBW en Revaki enkel het examensecretariaat van de opleiding).
  *Een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval. Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (“dixit-attest”) of een attest dat na je ziekte of ongeval geschreven werd (“post factumattest”) is niet geldig.
 2. Vermeld expliciet in je e-mail of je al dan niet een inhaalexamen wenst. Het examensecretariaat of de verantwoordelijk lesgevers bezorgen dan je verdere afspraken (datum, tijdstip,...) omtrent het inhaalexamen.
  Breng op de dag van het inhaalexamen zeker je origineel afwezigheidsattest mee.

 

PRAKTIJKEXAMEN

Voor praktijkexamens kunnen aparte richtlijnen gelden voor het doorgeven van afwezigheid.
Gelieve de Ufora infosite van jouw opleiding te raadplegen voor meer specifieke informatie.

 

EXAMEN en VACCINATIE

Als de dag om je te vaccineren samenvalt met een examendag, dan heb je als student twee mogelijkheden:

 1. Je geeft voorrang aan je examen en kiest een andere datum om je te laten vaccineren. Je vaccinatie-uitnodiging met persoonlijke code blijft 30 dagen geldig. Binnen die periode kan je je afspraak bevestigen of verplaatsen. Je kan de nieuwe datum dus zelf kiezen waarbij je rekening kan houden met je examenrooster.
 2. Je kiest ervoor je op het doorgekregen tijdsslot te laten vaccineren. Je verwittigt het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever hier zo snel mogelijk van waarbij je de vaccinatie-uitnodiging als bewijsstuk meestuurt en vraagt om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventuele gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.

Wat als ik me na de vaccinatie ziek voel en een examen heb?

Het kan zijn dat je na de vaccinatie last hebt van bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn doorgaans mild en van korte duur waardoor ze je examenrooster in principe niet in gevaar brengen. Heb je onverhoopt toch meer last van bijwerkingen waardoor het studeren ernstig belemmerd wordt, dan heb je volgende mogelijkheden:

 1. Heb je binnen de drie dagen na de vaccinatie een examen en kon je je omwille van bijwerkingen niet goed voorbereiden?  Verwittig tijdig (=uiterlijk op de dag van het examen) het examensecretariaat en de verantwoordelijk lesgever waarbij je je bewijs van vaccinatie als bewijsstuk meestuurt en vraag om te kunnen deelnemen aan het inhaalexamen. Let wel: de datum van het inhaalexamen en de eventuele gewijzigde evaluatievorm wordt door de verantwoordelijk lesgever bepaald en daar kan niet van worden afgeweken.
 2. Heb je later dan drie dagen na de vaccinatie een examen maar blijk je echt te ziek om aan het examen deel te nemen, dan kan je via de normale procedure en op basis van de nodige bewijsstukken vragen om deel te nemen aan het inhaalexamen. Enkel het vaccinatie-attest zal niet volstaan in dat geval, een doktersattest is eveneens vereist. 

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Als je besluit om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dan breng je hiervan de verantwoordelijke lesgever op de hoogte. Dit kan door een mail te sturen naar de verantwoordelijke lesgever voor aanvang van het examen. De Facultaire studentenadministratie en het examensecretariaat van je opleiding dienen hiervan niet op de hoogte te worden gebracht. In dit geval heb je geen recht op een inhaalexamen.