Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde

Heb je interesse in de Master in de verpleegkunde en de vroedkunde aan de UGent, dan kan je onze opleiding hieronder online ontdekken op je eigen tempo.

Voorstelling van de opleiding

De gezondheidszorg, patiënten, het zorgaanbod en de organisatie van de zorg wijzigen continu. Dat heeft een impact op de complexiteit en diversiteit van de verpleegkunde en de vroedkunde. De masteropleiding dompelt je onder in de fundamentele theorieën en paradigma’s die aan de basis liggen van de body of knowledge van de verplegingswetenschap en de vroedkunde. Doordrongen van de uitgangspunten en theorieën van de eigen discipline, opgeleid tot (klinisch) leiderschap en bekwaam in onderzoek kun je als master in de verpleegkunde en de vroedkunde het wetenschaps- en werkterrein van de verpleegkunde en de vroedkunde ondersteunen, uitbouwen, optimaliseren, faciliteren en innoveren in een continu en snel evoluerende gezondheidszorg en maatschappij.

Het doel van de opleiding is jou als student toekomstgericht voor te bereiden op professionele, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen; een professionele verdieping en verbreding aan te bieden; op te leiden tot professional met een duidelijke visie op de gezondheidszorg en competenties om keuzes en beslissingen te beargumenteren; te stimuleren leiderschap op te nemen in het bredere domein van de verpleegkunde en de vroedkunde; competenties aan te leren om levenslang te leren in en uit de praktijk.

De opleiding staat voor diversiteit en complementariteit aan expertise; het kijken voorbij de grenzen door samenwerking met internationale partners; coaching, kritische reflectie en eigen regie van de student; een kwaliteitsvol en divers onderwijsaanbod met academische verbreding en verdieping; samenwerking met het ruime werkveld (lokaal, nationaal en internationaal); multiperspectivisme en levenslang leren; diversiteit in onderwijs- en leermethoden, de mogelijkheid om deeltijds werken en studeren te combineren.

 

Om aan te sluiten bij het werkterrein van verpleeg- en verloskundigen in Vlaanderen en daarbuiten biedt de opleiding in het masterjaar drie afstudeerrichtingen aan:

  • Verpleegkundig specialist
  • Onderzoeker in zorg en gezondheid
  • Implementatiedeskundige in zorg

Je kiest een afstudeerrichting op basis van persoonlijke interesse of toekomstperspectieven. Naast een reeks gemeenschappelijke vakken volg je specifieke vakken afhankelijk van de afstudeerrichting.

Het onderwijs bestaat uit een variatie van (online) hoorcolleges, interactieve discussiecolleges, werkcolleges, afstandsleren, e-learning en stage. De opleiding hecht veel belang aan het verwerven van leerervaringen in een internationale context. Engelstalig leermateriaal en internationale wetenschappelijke artikels worden frequent gebruikt en het bijwonen van lezingen door internationale gastdocenten en het actief deelnemen aan internationale congressen worden gestimuleerd. De opleiding heeft samenwerkingsakkoorden met universiteiten in en buiten Europa waardoor het volgen van bepaalde vakken en het uitvoeren van onderzoek (masterproef) in het buitenland zeker tot de mogelijkheden kan behoren.

Masters in de verpleegkunde en de vroedkunde geven leiding aan professionals en vertrekken hiervoor vanuit verplegingswetenschappelijke en vroedkundige theoretische kaders en een beargumenteerde visie op zorg. Waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, evidence based programma's of 'best practices' vinden vaak niet of erg laat hun weg naar de praktijk. Als implementatiedeskundige in zorg neem je actief de rol op van change agent. Je ontwikkelt en evalueert implementatietrajecten en implementeert innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren.

 

Arbeidsmarkt

Als master in de verpleegkunde en de vroedkunde ben je universitair opgeleid en kun je verschillende beroepswegen uit. Vanuit de afstudeerrichting Implementatiedeskundige in zorg zijn er deze opties:

  • Medewerker cel kwaliteitszorg (projectbeheer, -aanvraag, -uitvoering, -evaluatie)
  • Kwaliteitscoördinator, verantwoordelijke kwaliteitszorg
  • Verantwoordelijke zorginnovatie
  • Vorming en opleiding

 

Combinatie werken en studeren

Brussels educatief verlof

Gerelateerde inhoud