Financiering niet-gehonoreerde aanvragen BOF-basisuitrusting

Doel

De facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek wenst niet-gehonoreerde facultaire aanvragen voor een BOF-basisuitrusting te financieren mits de basisuitrusting voldoende breed inzetbaar is binnen de faculteit. Deze maatregel sluit aan bij het facultair onderzoeksbeleid om onderzoeksinfrastructuur en technologie zoveel mogelijk te clusteren.

Voorwaarden

 • Een parallelle ontvankelijke BOF-aanvraag voor basisuitrusting is verplicht.
  • De promotor (woordvoerder) is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
  • Het betreft een aanvraag voor een basisuitrusting die inzetbaar is voor meer dan 1 onderzoeksgroep binnen de faculteit. Dit dient gemotiveerd te worden binnen de BOF-aanvraag door een beschrijving van gebruik en potentiële gebruikers van de gevraagde basisuitrusting.
 • Enkel niet-gehonoreerde BOF-aanvragen voor basisuitrusting komen in aanmerking voor financiering vanuit het Facultair Onderzoeksfonds.

Aanvraag- en selectieprocedure

 • Een BOF-aanvraag voor basisuitrusting waarbij voldaan is aan bovenstaande voorwaarden, komt automatisch in aanmerking voor financiering vanuit het Facultair Onderzoeksfonds.
 • Dit betreft een tijdelijk krediet dat naargelang de beschikbaarheid van het budget ad hoc aangekondigd en verleend zal worden. De volgende oproepen komen alvast in aanmerking:
  • selectie BOF-basisuitrusting oproep 2020 (retrospectief)
  • selectie BOF-basisuitrusting oproep 2022 (prospectief)
 • Alle aanvragen zullen worden beoordeeld door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, die hun advies baseren op het beschikbare budget, de rangschikking van de BOF-aanvragen door de Onderzoeksraad én de inzetbaarheid van de basisuitrusting binnen de faculteit. De selectie BOF-basisuitrusting oproep 2020 zal op een de CWO-vergadering op 27/10/2021 aan bod komen.

Vragen

Contacteer Charlotte Crokaerts