Cofinanciering organisatie wetenschappelijk congres

Doel

Er is binnen UGent geen financiële ondersteuning voor de organisatie van een wetenschappelijk congres in Gent. Nochtans zijn internationale wetenschappelijke congressen een belangrijk middel om een internationale onderzoeksetting, waar kennis wordt gedeeld en informele netwerken worden uitgebouwd, te creëren. De facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek wil dit hiaat deels tegemoet komen door cofinanciering met de middelen van het Facultair Onderzoeksfonds.

Voorwaarden

 • Het congres wordt
  • georganiseerd door 1 of meerdere ZAP-leden of postdoctorale onderzoekers van de faculteit,
  • faculteitsbreed opengesteld en aangekondigd,
  • gaat door binnen de faciliteiten van de UGent of in Gent.
 • Een parallelle ontvankelijke FWO-aanvraag voor een wetenschappelijk congres in België (type I congres/type II congres) is verplicht (Uitzondering mits motivering mogelijk). Los van het resultaat van deze FWO-aanvraag kan een cofinanciering bij het Facultair Onderzoeksfonds aangevraagd worden voor:
  • betoelaging voor FWO type I congres: maximaal 10% van totale kostprijs van congres, maximaal 10.000 euro.
  • betoelaging voor FWO type II congres: maximaal 5.000 euro.

Aanvraag- en selectieprocedure

 • De aanvrager (woordvoerder) is aangesteld als ZAP-lid of als postdoctoraal onderzoeker én verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
 • Dit betreft een tijdelijk krediet waarbij jaarlijks, naargelang de beschikbaarheid van het budget, zal geëvalueerd worden of een aanvraag binnen het volgende kalenderjaar nog mogelijk is. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. De aanvraag dient door de woordvoerder, uiterlijk zes maanden vóór de opening van het congres ingediend te worden, door middel van het online aanvraagformulier.
 • Alle aanvragen zullen worden beoordeeld door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, die hun advies baseren op het beschikbare budget, de wetenschappelijke waarde van het congres, het belang van het congres in het vakgebied, interuniversitaire aanwezigheid in het organiserend comité, aanwezigheid van eminente specialisten, noodzaak van begrote middelen, internationaal perspectief van het congres en de meerwaarde van het congres voor de faculteit. De CWO zal de aanvraag evalueren op basis van een scorerooster . De beoordeling zal telkens kenbaar gemaakt worden na de maandelijkse CWO-vergadering. 
 • Er wordt slechts één krediet per congres toegekend gedurende de looptijd van dit initiatief.

Vragen

Contacteer Charlotte Crokaerts